Proč zemní plyn

Proč vytápět zemním plynem

Zemní plyn je hořlavý přírodní plyn na bázi metanu (CH4), který se v zemi vyskytuje samostatně nebo společně s ložisky uhlí či ropy. Ve srovnání s ostatními fosilními palivy zanechává při spalování nejmenší uhlíkovou stopu.

Výhody vytápění zemním plynem

Komfort

Vytápění plynem je výrazně pohodlnější ve srovnání s pevnými palivy. 

  • Žádná námaha, žádná manipulace s těžkým palivem, žádný popel ani každoroční shánění kominíka. Stačí jednoduše otočit knoflíkem na termostatu.
  • Plynové kotle umožňují průtočný ohřev teplé vody, takže nepotřebujete bojler.
  • Moderní kotle je možné řídit přes mobilní aplikaci. Na dálku tak snadno nastavíte třeba nezámrznou teplotu na chalupě nebo si doma zatopíte před návratem z hor.
  • Plynový kotel je nenáročný na prostor a vyznačuje se maximálně tichým a čistým provozem. Lze jej proto bez obav mít přímo v bytě.
  • Spotřebu zemního plynu je možné sledovat on-line.

Bezpečí

Vytápění plynem je bezpečné a spolehlivé

  • Provozovatel distribuční soustavy zaručuje spolehlivou a nepřetržitou dodávku plynu. Pro případ jakékoli havárie či úniku disponuje týmy pohotovostních techniků, kteří se starají o co nejrychlejší nápravu.
  • Zásobníky plynu v ČR disponují dostatečnou kapacitou pro případné výkyvy spotřeby např. během zimy nebo při výpadcích dodávek.
  • Plynárenská soustava v ČR má dostatečnou kapacitu a je pod pečlivým dohledem, takže zajišťuje bezpečný transport plynu na kterékoli odběrné místo.

Ekologie

Vytápění zemním plynem je šetrné k přírodě i lidskému zdraví.

  • Spaliny zemního plynu neobsahují prakticky žádný popílek, oxidy síry ani benzo(a)pyren. Obsah ostatních škodlivých látek je také výrazně nižší než u ostatních paliv. 
  • Samotná těžba a transport plynu jsou ve srovnání s pevnými fosilními palivy maximálně ekologické.

7 mýtů o zemním plynu

1. Zemní plyn je nebezpečný. Může snadno vybuchnout nebo způsobit otravu

Skutečnost? Drtivá většina výbuchů a požárů jde na vrub chybné manipulace s propanbutanovou lahví, případně neodborné instalace a používání spotřebičů. Výbuchy způsobené únikem zemního plynu z potrubí jsou skutečně ojedinělé: např. v roce 2019 to bylo pouze 5 událostí bez ztrát na životech nebo vážných úrazů. Roční počet hlášených úniků se dlouhodobě drží na úrovni okolo 500 a v drtivé většině případů nedochází k žádným vážným následkům.

Otravy způsobené spalinami zemního plynu jsou vždy důsledkem špatného spalování, když zařízení / kotel nefunguje správně kvůli zanedbané či nesprávné údržbě.

2. Zemní plyn je drahý 

Skutečnost? Podívejte se na vývoj cen zemního plynu a finanční úsporu oproti jiným palivům. 

3. Plyn je zaveden jenom ve městech a jinde příliš ne. 

Skutečnost? V české republice je plynofikováno téměř 65 % obcí. Na území, kde plyn distribuuje společnost GasNet, je  to dokonce 75 %, 

4. Zemní plyn má nepříjemný zápach 

Skutečnost? Samotný zemní plyn cítit není. Proto se do něj z bezpečnostních důvodů přidává odorizační plyn, aby byl cítit při případném úniku.  

5. Zemního plynu bude brzy nedostatek a nemá tedy smysl investovat do jeho zavedení.

Skutečnost? Po celém světě probíhají průzkumy odhalující nová ložiska. Prokázané zásoby zemního plynu jsou dnes nejvyšší v historii. 

6. Zemní plyn je fosilní palivo a jeho spalování je tedy neekologické. 

Skutečnost? Ačkoliv je zemní plyn fosilní palivo, při jeho spalování vzniká mnohem méně emisí než u jiných fosilních paliv (například uhlí). Metan - hlavní složku zemního plynu - lze navíc získávat i z obnovitelných zdrojů.

7. Plyn nemá budoucnost

Plyn má svou budoucnost v podobě nízkoemisních zelených plynů. Je to hlavně biometan a vodík. Podívejte se, jak se na budoucnost plynu připravujeme.