Věříme v budoucnost plynu

  • Evropa jde cestou dekarbonizace a udržitelného hospodářství. Strategie skupiny GasNet má jasný cíl: chceme být pilířem moderní a zelené energetiky. Před námi je největší transformace energetiky a průmyslu od dob industriální revoluce. Přechod na bezemisní plyny jako je biometan a vodík bude bez pochyby velkou výzvou. My ji v GasNetu vnímáme jako obrovskou příležitost.
  • Věříme v budoucnost plynu. V kontextu energetického mixu České republiky sehraje zemní plyn důležitou a nezastupitelnou roli při snižování emisí zejména při odklonu od uhlí. Zkapalněný zemní plyn (LNG) bude hrát klíčovou roli také při dosažení environmentálních cílů České republiky v oblasti snižování emisí v nákladní silniční dopravě. 
  • Zároveň se připravujeme na přechod na zelené plyny. Sázíme na biometan a vodík. Obnovitelný biometan už v naší síti proudí. Chceme ale více využít jeho potenciál. Ve středně- a dlouhodobém horizontu počítáme s nástupem vodíku. Naši sít na jeho distribuci připravujeme už dlouhodobě a velmi intenzivně. Naší ambicí je, aby v roce 2050 proudil v našich plynovodech už jen bezemisní vodík.

Novinky

Všechny novinky

Zemní plyn - biometan – vodík. Médium se časem změní, ale základ naší robustní a spolehlivé plynárenské infrastruktury zůstane. Spolupracujeme na tom s ostatními.

Naše výzvy

Odchod od uhlí 

Připojujeme na plyn teplárny, které odcházejí od uhlí. Zemní plyn má oproti uhlí jen poloviční emise CO2.

  • Zemní plyna má o 53 % nižší emise CO2 než uhlí
  • Při spalování uhlí vzniká mnoho škodlivých a karcinogenních látek 
  • 4 miliony Čechů vytápí své domovy teplem z tepláren
  • 50 % tepláren spaluje uhlí a stojí za 25 % všech českých emisí CO2
šipkaPřipojování tepláren

Teplárny

Biometan

Jako první distributor v Česku jsme do naší sítě připojili biometanovou stanici už v roce 2019. Biometan je obnovitelný zdroj energie, který si umíme vyrobit v tuzemsku. Vyrábí se z organického odpadu a má díky tomu neutrální uhlíkovou stopu. Do naší sítě chceme a budeme připojovat další bioplynové stanice. Biometan má v tuzemsku velký potenciál a do roku 2030 by mohl nahradit až 15 % tuzemské spotřeby zemního plynu pro potřeby vytápění i silniční dopravy. 

Biometan má stejné vlastnosti jako zemní plyn. Co funguje na zemní plyn, funguje také na biometan. 

Připojování bioplynových stanic

Bioplynové stanice

Vodík

Naším cílem je skutečně zelené plynárenství. Kromě biometanu se připravujeme na přimíchávání vodíku.

  • při spalování vodíku nevznikají žádné emise CO2.
  • flexibilní zdroj energie s širokým uplatněním – v průmyslu, dopravě i domácnostech.
  • 60 % naší místní sítě plynovodů tvoří polyetylenové potrubí, připravené na plynové směsi i vodík.
šipkaPřipojování výroben vodíku

Vodík

LNG

LNG, zkapalněný zemní plyn, představuje optimální řešení pro snižování emisí v nákladní silniční dopravě. Skupina GasNet se řadí k průkopníkům této technologie v Česku a v současnosti provozuje už tři plnicí stanice.

LNG přináší úsporu nákladů a zároveň výrazně snižuje uhlíkovou stopu.