Technické informace o plynu

Online toky do domácí zóny

Průtoky plynu v síti po hodinových intervalech v m3

Spalné teplo

Množství uvolněného tepla při spalování plynu, které se udává v kWh na m3

Kvalita plynu

Složení zemního plynu - udává podíl metanu, etanu, propanu a dalších látek

Regionální teploty

Atmosférická teplota v jednotlivých krajích České republiky

Online portály

Distribuce plynu online

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Online servis PDS

Webová aplikace, která umožňuje zákazníkům přístup k datům odběrných míst, pro která mají s PDS uzavřenou smlouvu o distribuci, přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst, zadávání samoodečtů, podávání žádostí a reklamací.