Co nakupujeme

GasNet nakupuje celou řadu materiálů a služeb potřebných k zabezpečení provozu plynárenských zařízení. Nákupní portfolio se dělí na dva základní typy produktů s podrobnými klasifikačními třídami:

  • Core commodity: produkty pro provoz a údržbu sítě, výstavbu, rekonstrukce, provoz a údržbu plynárenských zařízení, technologie pro měření
  • Non-core commodity: produkty pro provoz a údržbu budov, vozidel, výpočetní technika, poradenství, HR služby a marketing

Seznam všech nakupovaných produktů

Jak nakupujeme

Naším cílem je transparentní nákupní proces. Dodavatele vybíráme prostřednictvím výběrových řízení s danými pravidly. Výběrová řízení realizujeme:

  • mimo režim zákona o veřejných zakázkách – elektronickou formou, a to jako elektronické výběrové řízení (eVŘ) nebo elektronická aukce (eAukce)

Při nákupu preferujeme:

  • Katalogový nákup – zejména u neskladových materiálů o velkém množství položek a s vysokou obrátkovostí. Katalog je importován z webového e-shopu, který má vytvořen datové rozhraní do našeho nákupního systému.
  • Automatické objednávky – vhodné pro nákupy skladových a neskladových materiálů a služeb o nízkém počtu položek s minimálně týdenní obrátkovostí.
  • Supplier Self Service – vhodné pro nákupy veškerých položek bez omezení. Objednávky se ukládají do webového portálu. Dodavatelé obdrží informaci o nové objednávce, objednávku si mohou zobrazit, potvrdit její splnění a přenést do svého systému.

  • Aktuální přehled relevantních eVŘ a eAukcí naleznete v Seznamu připravovaných výběrových řízení ve společnosti GasNet. Seznam obsahuje eVŘ a eAukce s předpokládaným plněním přesahujícím 250 tis. Kč, které nejsou omezeny na předem kvalifikované uchazeče. V případě vašeho zájmu o účast ve výběrovém řízení můžete vyplnit Žádost o účast, která bude neprodleně doručena administrátorovi.
  • Veřejné zakázky se zveřejňují ve Věstníku veřejných zakázek.

Portál pro dodavatele

Dodavatelský self-service portál. Prostřednictvím tohoto portálu mohou dodavatelé GasNetu podávat žádosti a sdílet dokumentaci (například vektorová data, ceníky, přejímky staveb).

Portál pro dodavatele je součástí aplikace Distribuce plynu online (DPO).