Znovupřipojení odběrného místa po odpojení plynoměru

Co je to znovupřipojení?

 • Znovupřipojením se rozumí opětovné namontování plynoměru na odběrném místě, na kterém již byl plynoměr v minulosti nainstalován.
 • Potřebná kapacita pro znovupřipojení je na základě platné legislativy rezervována po dobu 12 měsíců po odpojení. Pokud je odběrné místo odpojeno déle, bude z hlediska možnosti připojení posuzováno jako nové připojení.

Vyberte, do jaké zákaznické kategorie patříte:

Domácnost nebo maloodběratel

Jak to probíhá?

 1. Vyplňte a elektronicky podejte Žádost o připojení k distribuční soustavě
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
 3. Obdržíte od nás e-mail s odkazem na Smlouvu o připojení.  Tato Smlouva může stanovit specifické podmínky, které je nutné splnit pro realizaci vámi požadované změny (např. výměna plynoměru, úprava měřicí trati, doložení projektové dokumentace).
 4. Potvrdíte Smlouvu o připojení. Link, na kterém jej elektronicky potvrdíte, naleznete v zaslaném e-mailu. Na potvrzení této Smlouvy máte 60 dní od jejího obdržení.
 5. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.
 6. Váš dodavatel plynu za vás požádá o instalaci plynoměru. Náš technik přijede v dohodnutý termín, zkontroluje, zda jsou splněny všechny technické podmínky připojení (k tomu je nutné předat kopii kladné revizní zprávy na odběrné plynové zařízení, nebo v případě znovupřipojení do 6 měsíců od odpojení postačí zápis o ověření technického stavu rozvodu plynu) a namontuje plynoměr
 7. Podepíšete montážní protokol (může tak učinit i zástupce vybavený plnou mocí) a můžete znovu začít odebírat plyn. 
Jak dlouho to trvá?

Posouzení žádosti o připojení trvá maximálně 30 dnů.

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Může to za vás na základě plné moci udělat jiná osoba nebo subjekt.

Střední odběratelé a velkoodběratelé

Jak to probíhá?

 1. Vyplňte a elektronicky podejte Žádost o připojení k distribuční soustavě
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení, které řešíme vždy individuálně. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
 3. Obdržíte od nás návrh Smlouvy o připojení. Tato Smlouva může stanovit specifické podmínky, které je nutné splnit pro realizaci vámi požadované změny (např. výměna plynoměru, úprava měřicí trati, doložení projektové dokumentace).
 4. Podepíšete Smlouvu o připojení a zašlete zpět naší společnosti nejpozději do 60 dní od jejího obdržení. Po podpisu z naší strany vám bude zaslána uzavřená Smlouva o připojení.
 5. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Zvolený dodavatel za vás následně uzavře Smlouvu o rezervaci distribuční kapacity s naší společností.  
 6. Váš dodavatel plynu za vás požádá o instalaci plynoměru. Náš technik přijede v dohodnutý termín, zkontroluje, zda jsou splněny všechny technické podmínky připojení (k tomu je nutné předat kopii kladné revizní zprávy na odběrné plynové zařízení, nebo v případě znovupřipojení do 6 měsíců od odpojení postačí zápis o ověření technického stavu rozvodu plynu) a namontuje plynoměr. V některých případech je nutné termín pro objednání instalace plynoměru rezervovat v předstihu dle podmínek uvedených ve Smlouvě o připojení (zejména při měření na hladině VTL). 
 7. Podepíšete montážní protokol (může tak učinit i zástupce vybavený plnou mocí) a můžete začít znovu odebírat plyn
Jak dlouho to trvá?

Návrh smlouvy o připojení vám zašleme nejpozději do 60 dnů. Ve smlouvě stanovíme podmínky pro znovupřipojení odběrného místa. 

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Může to za vás na základě plné moci udělat jiná osoba/subjekt.

Často se ptáte