Poradenství a služby při výstavbě (Technický partner)

Kdo je to technický partner společnosti GasNet?

Technický partner je firma s odbornou způsobilostí v oboru výstavby a správy plynárenských zařízení, jejíž spolehlivost a profesionalita jsou certifikovány.

Jaká je role technických partnerů?

Kterémukoli ze sítě našich technických partnerů můžete svěřit kompletně na starost svoji přípojku, rozvody i veškerá plynová zařízení. Nebo se na ně obrátit při řešení konkrétních technických i administrativních záležitostí.

Jaké služby mi technický partner zajistí?

 • SMLOUVA: vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě (služba je zdarma)

 • PROJEKT: zpracování projektové dokumentace na odběrné plynové zařízení či domovní plynovod

 • PROJEKT: zpracování projektové dokumentace na výstavbu plynovodní přípojky

 • STAVBA: výstavba odběrného plynového zařízení, domovního plynovodu nebo plynovodní přípojky včetně jejího připojení k distribuční soustavě a předání dokončené přípojky distributorovi

 • PAPÍRY: příprava smlouvy na zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky

Vyhledejte si technického partnera

Vyberte okres a zobrazí se vám seznam technických partnerů pro realizaci plynovodní přípojky působících v dané lokalitě.

Více informací zde: Poradenství a služby při výstavbě (Technický partner)

  Kolik mě to bude stát?

  To záleží na vaší dohodě s vybraným partnerem. Cena jakékoli služby je závislá na její náročnosti  a sazbách konkrétního partnera, společnost GasNet na ni nemá žádný vliv. Pokud nebudete s navrženou cenou spokojeni, zkuste oslovit i další technické partnery a nechte si vypracovat nabídky i od nich.

  Musí stavbu plynovodní přípojky provádět pouze technický partner?

  Můžete si samozřejmě vybrat jakoukoli odborně způsobilou firmu s certifikací v rozsahu TPG 923 01. Mějte však na paměti, že při využití služeb  technického partnera je celý proces znatelně jednodušší a rychlejší.