Provádění stavební činnosti

Provedení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu distribuční sítě GasNet

Abyste zajistili bezpečnost provedení stavební činnosti, kterou se chystáte provést v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodů a přípojek společnosti GasNet, dodržujte několik důležitých pravidel. 

Víte, že:

  • každý rok dojde k přibližně 600 případům poškození plynovodů a přípojek v důsledku nekvalitně prováděné stavební činnosti v blízkosti plynárenských zařízení?
  • ve 40 % těchto případů nebyly plynovod nebo plynovodní přípojka vytyčeny?
  • náklady na opravu našich poškozených zařízení včetně náhrady za uniklý zemní plyn stojí viníky desítky milionů korun ročně?

Jak správně postupovat:

A co když potrubí přesto „nakopnete“?

Volejte pohotovostní linku 1239

Pokud i přes veškerou vaši snahu a předvídavost došlo k poškození plynovodu a přípojky s únikem zemního plynu do okolí nebo jenom k částečnému poškození povrchu potrubí, postupujte podle následujících pravidel:

  1. Neprodleně kontaktuje dispečink společnosti GasNet, s.r.o., na čísle 1239, nahlaste co nejpřesněji místo a rozsah poškození.
  2. Zavolejte hasiče na čísle 150.
  3. Zajistěte okolí před vstupem nepovolaných osob a chraňte si své zdraví.
  4. Vyčkejte příjezdu HZS.
  5. Společnost GasNet, s.r.o., zajistí opravu svými prostředky a následně s vámi zahájí řízení o narušení ochranného pásma.
  6. Bude Vám vyčíslena vzniklá škoda na majetku společnosti GasNet, s.r.o., a uniklý zemní plyn.
  7. V případě závažnější havárie budou vyvozeny další právní důsledky vašeho chování.

Ke stažení

Připravili jsme pro vás informační letáky, které slouží jako průvodce pro bezpečné provedení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení.