Víte, že:

 • každý rok dojde k přibližně 600 případům poškození plynovodů a přípojek v důsledku nekvalitně prováděné stavební činnosti v blízkosti plynárenských zařízení?
 • ve 40 % těchto případů nebyly plynovod nebo plynovodní přípojka vytyčeny?
 • při poškozeních způsobených chybujícími stavebníky dochází každý rok k odstavení tisíců odběratelů z řad domácností a firem?
 • náklady na opravu našich poškozených zařízení včetně náhrady za uniklý zemní plyn stojí viníky desítky milionů korun ročně?

Co je to ochranné a bezpečnostní pásmo?

 • Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.
 • Bezpečnostní pásmo slouží k zamezení nebo zmírnění účinků případných poškození plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.
 • Naším zájmem je chránit plynárenská zařízení a zabránit ohrožení zdraví a majetku osob v blízkosti plynovodů a přípojek.

Jak správně postupovat:

A co když potrubí přesto „nakopnete“?

Volejte pohotovostní linku 1239!

Pokud i přes veškerou vaši snahu a předvídavost došlo k poškození plynovodu a přípojky s únikem zemního plynu do okolí nebo jenom k částečnému poškození povrchu potrubí, postupujte podle následujících pravidel:

 1. Neprodleně kontaktuje dispečink společnosti GasNet, s.r.o., na čísle 1239, nahlaste co nejpřesněji místo a rozsah poškození.
 2. Zavolejte hasiče na čísle 150.
 3. Zajistěte okolí před vstupem nepovolaných osob a chraňte si své zdraví.
 4. Vyčkejte příjezdu HZS.
 5. Společnost GasNet, s.r.o., zajistí opravu svými prostředky a následně s vámi zahájí řízení o narušení ochranného pásma.
 6. Bude Vám vyčíslena vzniklá škoda na majetku společnosti GasNet, s.r.o., a uniklý zemní plyn.
 7. V případě závažnější havárie budou vyvozeny další právní důsledky vašeho chování.

Distribuční území GasNet

Distribuci plynu zajišťujeme v celém Česku kromě jižních Čech a Prahy

Ke stažení

Připravili jsme pro vás informační letáky, které slouží jako průvodce pro bezpečné provedení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení.