Plán rozvoje distribuční soustavy

Plán rozvoje distribuční soustavy GasNet, s.r.o. v letech 2021-2025.

Plán rozvoje distribuční soustavy GasNet pro roky 2021 až 2025 se zaměřuje zejména na:

  • dokončení plynofikace obcí výstavbou plynovodů v příslušných místních částech, resp. ulicích,
  • podporu výstavby přípojek v již plynofikovaných lokalitách,
  • podporu budování nových sítí při individuální výstavbě nových objektů bydlení,
  • podporu výstavby nových průmyslových zón a průmyslových areálů,
  • podporu výstavby nových veřejných i soukromých plnicích stanic CNG, 
  • podporu výstavby plynovodů/přípojek pro připojení kogeneračních jednotek,
  • podporu částečné nebo kompletní plynofikace centrálních zdrojů tepla.

Plánovaný rozvoj distribuční soustavy

Tento plán je zpracován a zveřejňován provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. v souladu s § 59 odst. 8. písm. t. zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.