Plán rozvoje distribuční soustavy

Plán rozvoje distribuční soustavy GasNet, s.r.o. v letech 2023-2027.

Plán rozvoje distribuční soustavy GasNet pro roky 2023 až 2027 se zaměřuje zejména na:

  • plynofikaci některých místních částí výstavbou plynovodů v příslušných místních částech, resp. ulicích,
  • podporu výstavby přípojek v již plynofikovaných lokalitách,
  • podporu budování nových sítí při individuální výstavbě nových objektů bydlení ve vybraných lokalitách,
  • podporu výstavby nových průmyslových zón a průmyslových areálů,
  • podporu výstavby nových veřejných i soukromých plnicích stanic CNG a LNG, případně vodíkových stanic,
  • podporu výstavby plynovodů/přípojek pro připojení kogeneračních jednotek,
  • podporu přechodu centrálních zdrojů tepla z uhlí na zemní plyn,
  • podporu připojování výroben biometanu/vodíku pro jeho vtláčení do distribuční soustavy prostřednictvím odkupů těžebních plynovodů a souvisejících zařízení.

Plánovaný rozvoj distribuční soustavy

Tento plán je zpracován a zveřejňován provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. v souladu s § 59 odst. 8. písm. t. zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.