Zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky

U každé plynovodní přípojky ukládá zákon č. 458/2000 Sb. povinnost jejímu vlastníkovi zajistit její údržbu a bezpečný provoz, a to prostřednictvím odborně způsobilé firmy. Takovou firmou je i společnost GasNet Služby, s.r.o.

Pokud při prodeji nemovitosti prodáváte i plynovodní přípojku, je potřeba zrušit Smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky a předat informaci o novém vlastníkovi, se kterým bude uzavřena nová Smlouva.

Jak to probíhá:

  1. Kontaktujte nás na telefonním čísle 555 901 111 (technická zákaznická linka) případně prostřednictvím chatbota (zadat technický požadavek typu Smlouva na provoz/odkup přípojky).
  2. Obdržíte od nás návrh Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
  3. Podepíšete Smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky a zašlete zpět naší společnosti.

Kolik mě to bude stát?

Cena za zajištění provozu a údržby plynovodních přípojek je většinou 120 Kč/rok (bez DPH) bez ohledu na délku přípojky. Netýká se vysokotlakých plynovodních přípojek, kde je cena stanovena individuálně.

Co když se rozhodnu uzavřít Smlouvu s jinou firmou?

Pak je třeba společnosti GasNet jako provozovateli distribuční soustavy doložit čestné prohlášení o zajištění údržby jinou odborně způsobilou firmou. V této věci nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 555 901 111, případně prostřednictvím chatbota (zadat technický požadavek typu Smlouva na provoz / odkup přípojky). 

Proč nemohu svoji přípojku provozovat sám?

Z důvodů zajištění maximální bezpečnosti mohou plynárenská zařízení provozovat pouze odborně způsobilé firmy.

Jak dlouho Smlouva o zajištění provozu a údržby platí?

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s šesti měsíční výpovědní lhůtou.