Kvalita plynu

Požadavky na složení a vlastnosti zemního plynu určuje v České republice vyhláška 108/2011 Sb.

Zemní plyn přichází do odběrných míst v požadované kvalitě podle vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.