Podmínky nákupu

Program prevence nekorektního jednání

Ve skupině GasNet jsme si vědomi své odpovědnosti vůči vlastníkům a zaměstnancům, jakožto i zákazníkům a obchodním partnerům. Proto máme soubor jasných zásad, jak provádět naše obchodní aktivity. Stanovují je naše základní dokumenty – Kodex chování pro zaměstnance a Kodex chování pro dodavatele.

Pokud jste se jako dodavatel setkali s porušením Kodexu chování, nebo jste na straně GasNetu zaznamenali neetické nebo protiprávní jednání, korupci, porušení vnitřních předpisů, podvod nebo diskriminaci, dejte nám o tom vědět a kontaktujte naši Zelenou linku.

Zelená linka

Máte podezření na porušení Kodexu chování? Volejte Zelenou linku

Podněty můžete podávat i anonymně. Výhodou neanonymního kontaktu je však možnost dozvědět se informace o postupu a výsledku šetření vašeho oznámení.

Neanonymní oznámení na Zelenou linku zůstane na vaše přání anonymním vůči společnostem skupiny GasNet. V případě výběrového řízení nemá přijetí oznámení na Zelenou linkou odkladný účinek.
Veškeré informace o šetření se považují za přísně důvěrné.

Obchodní podmínky

Archiv