Změna zákazníka na odběrném místě (přepis)

Co je to přepis?

 • Přepis je změna zákazníka na odběrném místě, která nastává v případě prodeje nebo pronájmu nemovitosti či bytu, nebo například dědictví. Doporučujeme ke dni změny zákazníka provést odečet plynoměru.
 • V případě, že kupujete nemovitost a plynovodní přípojka je v majetku předchozího vlastníka nemovitosti, je nutné změnit i smlouvu na provozování plynovodní přípojky.
 • V případě, že zároveň s přepisem řešíte i jinou změnu (technickou změnu nebo znovupřipojení), můžete vše řešit v jedné žádosti. 

Potřebujete přepsat plyn? 

Kontaktujte svého dodavatele zemního plynu, který přepis standardně zajišťuje. Spolu s přepisem plynu můžete změnit i dodavatele, v tom případě se obraťte přímo na toho, kterého jste si vybrali.

Domácnosti a maloodběratelé

Jak postupovat:

 1. Vyplňte a elektronicky podejte Žádost o připojení k distribuční soustavě.
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
 3. Obdržíte od nás e-mail s odkazem na Smlouvu o připojení. Tato Smlouva může stanovit specifické podmínky, které je nutné splnit pro realizaci vámi požadované změny (např. výměna plynoměru, úprava měřicí trati, doložení projektové dokumentace).
 4. Potvrdíte Smlouvu o připojení. Link, na kterém ji elektronicky potvrdíte, naleznete v zaslaném e-mailu. Na potvrzení této Smlouvy máte 60 dní od jejího obdržení.
 5. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

Jak dlouho to trvá:

 • Návrh smlouvy zpravidla obdržíte již v den podání žádosti.
 • V ojedinělých případech může posouzení smlouvy o připojení trvat déle, maximálně však 30 dní.

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Standardně přepis odběrného místa zařizuje zákazníkovi jím vybraný dodavatel plynu. Za zákazníka to může na základě plné moci udělat i jiná osoba nebo subjekt. 

Střední odběratelé a velkoodběratelé

Jak postupovat:

 1. Vyplňte a elektronicky podejte Žádost o připojení k distribuční soustavě.
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení, které řešíme vždy individuálně. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
 3. Obdržíte od nás návrh Smlouvy o připojení. Tato Smlouva může stanovit specifické podmínky, které je nutné splnit pro realizaci vámi požadované změny (např. výměna plynoměru, úprava měřicí trati, doložení projektové dokumentace).
 4. Podepíšete Smlouvu o připojení a zašlete zpět naší společnosti nejpozději do 60 dní od jejího obdržení. Po podpisu z naší strany vám bude zaslána uzavřená Smlouva o připojení.
 5. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

Jak dlouho to trvá:

 • Návrh smlouvy o připojení vám zašleme nejpozději do 14 dnů, v případě kombinace přepisu s technickou změnou nejpozději do 60 dnů.

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Může to za vás na základě plné moci udělat jiná osoba/subjekt.