Obchodní podmínky

Obchodní podmínky smlouvy o připojení k distribuční soustavě provozovatele GasNet, s.r.o.