Obchodní podmínky

Obchodní podmínky smlouvy o připojení k distribuční soustavě provozovatele GasNet, s.r.o.

Obchodní podmínky smlouvy o připojení k distribuční soustavě platné od 20. 9. 2022