Odběrový stupeň

Odběrové stupně slouží k úpravě nebo omezení spotřeby odběratelů, aby byl zajištěn chod plynárenské soustavy v případě stavu nouze. Odběrové stupně slouží i k předcházení stavu nouze. Řídí se vyhláškou č. 344/2012 Sb. ministerstva průmyslu a obchodu o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu.

Odběrový stupeň: Základní odběrový stupeň
Na distribučním území GasNet nejsou žádná omezení dodávek.

Co znamenají jednotlivé stupně?

Pojem Definice
Základní odběrový stupeň

bez omezení odběru

Stupně 1-5

omezení dodávek u vybraných skupin odběratelů

Stupně 6-10

přerušení dodávek u vybraných skupin odběratelů

Havarijní odběrový stupeň

odstavení všech odběratelů včetně domácností

Charakteristika zákazníků podle skupin