Žádost o vektorová data

Pro poskytnuti situačních výkresů v rastrových formátech .pdf nebo .jpg využijte žádost o stanovisko - Žádosti ke stavebním činnostem.

Co jsou to vektorová data?

  • Vektorová data slouží ke zobrazení plynárenských sítí v programech typu CAD.
  • Poskytnutá data o plynovodních zařízeních jsou platná ke dni jejich předání. Mohou být použita pouze za účelem uvedeným v žádosti a nesmí být předána třetí straně, či jakkoliv jinak zneužita. Mají pouze informativní charakter, nenahrazují Stanovisko k provedení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení a nelze je využít pro vytyčení plynárenského zařízení. 
  • Součástí poskytnutých dat nejsou plynárenská zařízení a přípojky jiných vlastníků, ani dlouhodobě nefunkční plynárenská zařízení
  • Vektorová data slouží především pro projekční činnost, poskytují se průběhy plynárenského zařízení GasNet, s.r.o. Žadatel kategorie „Dodavatel“ obdrží ohledně získání polohopisu odkaz, u kterého externího správce polohopisu si o něj zažádá. Tato informace bude uvedena v informačním e-mailu, který žadatel obdrží po vygenerování požadovaných dat.

Jak postupovat:

Chci podat žádost (Portál Distribuce plynu online):

Máte nejasnosti v předaných datech?

Portál pro dodavatele

Dodavatelský self-service portál. Prostřednictvím tohoto portálu mohou dodavatelé GasNetu podávat žádosti a sdílet dokumentaci (například vektorová data, ceníky, přejímky staveb).

Portál pro dodavatele je součástí aplikace Distribuce plynu online (DPO).