Pro stavaře a projektanty

Stavíte anebo potřebujete zřídit novou plynovodní přípojku?

  • Stanovisko k existenci sítě
  • Stavba v ochranném pásmu plynovodu
  • Vytyčení plynovodní sítě
  • Žádost o vektorová data
  • Stavby plynárenských zařízení (techničtí partneři)

 

LNG

LNG, zkapalněný zemní plyn, představuje optimální řešení pro snižování emisí v nákladní silniční dopravě. Skupina GasNet se řadí k průkopníkům této technologie v Česku a v současnosti provozuje už tři plnicí stanice.

LNG přináší úsporu nákladů a zároveň výrazně snižuje uhlíkovou stopu.

Distribuce plynu online

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.