Jsme distributor zemního plynu - energie, která je nepostradatelná pro každodenní život. Je zárukou tepla, pohodlí a komfortu domova. Pohání český průmysl, podniky a instituce. Jsme součástí kritické infrastruktury státu.

Lidé si dnes mohou vybrat z celé řady nabídek od desítek obchodníků s plynem. My plyn neprodáváme, naše role je jiná. Zajišťujeme, aby zemní plyn od různých obchodníků doputoval naší plynárenskou sítí bezpečně a spolehlivě až ke koncovému zákazníkovi.
Pro obchodníky s plynem zajišťujeme fakturaci odebraného plynu, odečty spotřeby, servisní požadavky. Provozujeme pro ně on-line portál, kde mohou vyřídit všechny zakázky spojené s odběrem a prodejem plynu.

Pro veřejnost zajišťujeme připojování k distribuční síti, montáž a demontáž plynoměrů, přepisy odběratelů a technické změny na odběrném místě. Provozujeme pohotovostní linku 1239.

65 000

kilometrů

Spravujeme 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech Česka kromě Prahy a Jihočeského kraje

80 %

podíl

V tuzemsku máme zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu

2,3 mil.

odběratelů

Zajišťujeme spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu pro více než 2,3 miliónu odběratelů

Naše distribuční území

Kromě Prahy a jižních Čech pokrýváme celé Česko

 

Mapa distribuce

Plynárenská síť je na daném území vždy jen jedna. Obchodníka s plynem si vyberete, distributora ne. Cenu za naše služby proto stanovuje nezávislá instituce - Energetický regulační úřad (ERÚ).

Kdo jsme a co děláme

Přečtěte si náš příběh

Jsme GasNet

Jsme distributor zemního plynu. Pečujeme o největší plynárenskou síť v České republice, kterou proudí životně důležitý zdroj energie k milionům lidí. Každý den se staráme o to, aby zemní plyn doputoval bezpečně a spolehlivě k českým domácnostem a firmám.

Věříme v budoucnost plynu. Chceme být pilířem moderní a zelené energetiky. Zapojíme proto digitalizaci, inovace a nové technologie.

Protože nám záleží na společné budoucnosti, chováme se ohleduplně, udržitelně a odpovědně: k sobě navzájem, našemu okolí a životnímu prostředí.


Kdo jsme

Děláme to, na čem opravdu záleží

Zemní plyn představuje energii, která je nepostradatelná pro každodenní život. Je zárukou tepla, pohodlí a komfortu domova. Pohání český průmysl, podniky a instituce. My se staráme o jeho bezpečnou a spolehlivou cestu až k odběratelům. Naše plynovody pokrývají 80 % území ČR. Pečujeme o 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech kromě Prahy a Jihočeského kraje. Jsme správce a provozovatel plynárenské distribuční sítě. Jsme součástí kritické infrastruktury státu. Naši klíčovou roli potvrzuje zákon, jsme nepostradatelní pro chod celé společnosti a ekonomiky. Kde žijí a pracují lidé, tam jsme my.

Jsme distributor plynu, naše práce je naším posláním

Zemní plyn dnes nabízí na trhu desítky obchodníků. Lidé si mohou vybrat z celé řady nabídek ,které se liší cenou nebo kvalitou služeb. My plyn neprodáváme, naše role je jiná. Naše poslání je bezpečnost a spolehlivost. My se staráme, my pečujeme. To je poslání distributora. A my jsme ten největší. Každý den zajišťujeme to, aby zemní plyn od různých obchodníků doputoval naší plynárenskou sítí bezpečně a spolehlivě až ke koncovému zákazníkovi - 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Nemáme konkurenci, hrajeme podle jasných pravidel

Plynárenská síť je na daném území vždy jen jedna. S ostatními distributory si nekonkurujeme. Řídíme se jasnými pravidly. Cenu za naše služby stanovuje nezávislá instituce - Energetický regulační úřad(ERÚ). Ten dohlíží na tuzemský trh s energiemi. Definuje také základní podmínky pro naše podnikání a fungování. Určuje pravidla hry. My hrajeme vždy podle nich.

Energetika se mění a my s ní: to je naše příležitost

Snižování emisí skleníkových plynů, zapojení obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti, udržitelnost a ochrana životního prostředí, digitalizace a chytrá řešení – to je jen krátký výčet globálních trendů, které určují další vývoj energetiky. Trendů, které nás baví. Znamenají novou cestu. Na novou cestu se vydáváme také my. Stojíme na vlastních nohách. Budujeme samostatnou, nezávislou a silnou skupinu GasNet.

Energetika i my procházíme zásadní proměnou. Ta nabízí nové příležitosti, kterých se chceme chopit.


Přečtěte si více o naší strategii:

Máme silné mezinárodní zázemí

Stoprocentním vlastníkem společností GasNet a GasNet Služby je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Asset Management (MAM), do nějž patří British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz.

Zatímco GasNet vlastní a provozuje distribuční síť, GasNet Služby funguje jako naše servisní společnost. Zajišťuje údržbu distribuční sítě a tím i spolehlivou dodávku zemního plynu odběratelům. GasNet Služby udržuje vysokou bezpečnost provozu plynárenských zařízení a chrání zdraví a majetek osob.