Seznam plynoměrů s prodlouženou platností

Prodloužení lhůty ověření membránových plynoměrů na základě vyhovujícího výsledku statistické výběrové zkoušky (SVZ)