Jsme největší distributor zemního plynu. Pečujeme o plynárenskou síť, kterou proudí životně důležitý zdroj energie k milionům lidí. Každý den na nás spoléhají. Kde žijí lidé, tam jsme my.

Co je domovní regulátor tlaku plynu

Domovní regulátor tlaku plynu je nezbytnou součástí každého odběrného plynového zařízení, které je připojeno na středotlaký plynovod. Bezpečně a spolehlivě snižuje vstupní tlak z plynovodu na předepsanou hodnotu výstupního tlaku ve vašem spotřebiči (kotel, sporák atd.).

Domovní regulátor je váš a musíte se o něj starat

Veškeré odběrné plynové zařízení, tj. domovní regulátor, domovní rozvody a plynové spotřebiče nacházející se za hlavním uzávěrem plynu (HUP) vlastní majitel domovní instalace a je za jeho bezpečnost a údržbu zodpovědný. Výjimku tvoří plynoměr.

Kde se domovní regulátor nachází

Domovní regulátor najdete ve skříni HUP (hlavní uzávěr plynu), která je umístěna na hranici vašeho pozemku nebo v obvodové zdi domu. Zařízení se nejčastěji nachází mezi hlavním uzávěrem a plynoměrem vlevo nahoře.

Proč současný vyměnit za nový

Většina domovních regulátorů v současné době právě dosluhuje. Životnost zařízení je 20 – 25 let. Nové domovní regulátory jsou bezpečnější, menší, bezúdržbové a odpadá s nimi povinnost provádění pravidelných kontrol a zkoušek, které si musíte hlídat.

Hlavní uzávěr plynu (HUP)

Co je hlavní uzávěr plynu (HUP)

Jedná se o uzavírací armaturu, která odděluje odběrné plynové zařízení zákazníka od distribuční soustavy v majetku provozovatele distribuční soustavy.

Odběrné zařízení

Odběrné plynové zařízení

Je v majetku zákazníka. Jedná se o veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu (spotřebiče). Není jím měřící zařízení (plynoměr).

Povinnost zákazníka

Povinnost zákazníka

Podle energetického zákona 458/2000 Sb., §62 odst. 2) písm. F) je zákazník povinen udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Domovní regulátor

Domovní regulátor je v majetku zákazníka

Domovní regulátor se nachází za hlavním uzávěrem plynu a patří do odběrného plynového zařízení.

Často se ptáte