Připojení výrobny vodíku

Jako největší český distributor se na distribuci nových plynů, zejména pak vodíku, intenzivně připravujeme. V krátkodobém a střednědobém horizontu počítáme s plynovou směsí zemního plynu s biometanem a vodíkem (tzv. blend), kdy budeme schopni připojovat do distribuční sítě i výrobny vodíku.

Vzhledem k tomu, že ještě není v platnosti příslušná legislativa, poskytujeme v současné době plánovaným výrobnám vodíku technické konzultace a prvotní posouzení možnosti připojení výrobny k naší síti.

Chci se pouze nezávazně zeptat na možnost připojení a ověřit kapacitu

Zadejte váš nezávazný dotaz prostřednictvím našeho on-line portálu. Dotaz na připojení výrobny plynu.

Vodík

Zelená budoucnost plynárenství

Vodík je nejlehčí plynný chemický prvek, který tvoří až dvě třetiny celé vesmírné hmoty. Z energetického hlediska je vodík nejčistší palivo s nejvyšším energetickým obsahem. Spálením 1 kg vodíku se uvolní více než dvojnásobek použitelné tepelné energie, v porovnání se spálením 1 kg libovolného dnes používaného paliva (dřevo, uhlí, plyn, nafta, benzín). Při spalování neprodukuje žádné škodlivé látky, při reakci s kyslíkem (například v palivovém článku) vzniká kromě energie jen čistá voda. Vodík tedy žádným způsobem neznečišťuje životní.

Vodík představuje zelenou budoucnost plynárenství a energetiky, která stojí na nízkoemisních a bezemisních zdrojích. Vyrábí se zejména pomocí elektrolýzy s použitím elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Právě elektrolyzéry chceme v budoucnu fyzicky připojovat i k naší distribuční soustavě a zvedat tím podíl obnovitelných plynů v distribuci. Už nyní zvládne naše síť distribuci 20% směsi zemního plynu a vodíku.

Navíc v plynárenství není vodík úplnou novinkou - ve svítiplynu byl obsažen až z 55 %.

Vodík bude v Česku možné využít v řadě odvětví od těžko dekarbonizovatelných průmyslových procesů až po dopravu a palivo pro výrobu tepla a elektrické energie.

Novinky z oblasti vodíku

Všechny novinky