Stavby plynárenských zařízení (techničtí partneři)

Kdo je to technický partner společnosti GasNet / Koho definuje pojem technický partner společnosti GasNet?

Technický partner je firma s odbornou způsobilostí v oboru výstavby a správy plynárenských zařízení, jejíž spolehlivost a profesionalita jsou certifikovány a společností GasNet. Žádný z technických partnerů není součástí společnosti GasNet.

Jaká je role technických partnerů?

Kterémukoli ze sítě našich technických partnerů můžete svěřit kompletně na starost svoji přípojku, rozvody i veškerá plynová zařízení. Nebo se na ně obrátit při řešení konkrétních technických i administrativních záležitostí.

Kde seženu kontakt na technického partnera ve svém okolí?

Prostřednictvím našeho Kontaktního systému. Jednoduše zadáte požadovanou lokalitu a zvolíte možnost „Seznam technických partnerů“.

Jaké služby mi technický partner zajistí?

  • vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě*
  • zpracování projektové dokumentace na odběrné plynové zařízení či domovní plynovod
  • zpracování projektové dokumentace na výstavbu plynovodní přípojky
  • výstavbu odběrného plynového zařízení, domovního plynovodu nebo plynovodní přípojky včetně jejího připojení k distribuční soustavě a předání dokončené stavby přípojky provozovateli distribuční soustavy
  • přípravu smlouvy na zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky

* Tato služba je zdarma.

Kolik mě to bude stát?

To záleží na vaší dohodě s vybraným partnerem. Cena jakékoli služby je závislá na její náročnosti  a sazbách konkrétního partnera, společnost GasNet na ni nemá žádný vliv. Pokud nebudete s navrženou cenou spokojeni, zkuste oslovit i další technické partnery a nechte si vypracovat nabídky i od nich.

Musí stavbu plynovodní přípojky provádět pouze technický partner?

Můžete si samozřejmě vybrat jakoukoli odborně způsobilou firmu s certifikací v rozsahu TPG 923 01. Mějte však na paměti, že při využití služeb  technického partnera je celý proces znatelně jednodušší a rychlejší.