Odkup plynovodní přípojky

Stavebník má možnost vybudované plynárenské zařízení (PZ) odprodat kupní smlouvou do majetku provozovatele distribuční soustavy (PDS). U nově realizovaných staveb PZ, kromě stavby samostatné plynovodní přípojky, uzavírá stavebník s PDS smlouvu o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem jsou podmínky napojení, spolupráce a součinnost při realizaci PZ a budoucí uzavření kupní smlouvy.

Samostatné STL/ NTL plynovodní přípojky

Metodika výpočtu kupní ceny samostatné plynovodní přípojky a podmínky odkupu jsou definovány v platném Ceníku služeb PDS.

Pro bližší informace o podmínkách odkupu STL/NTL plynovodních přípojek prosím kontaktujte příslušného pracovníka prostřednictvím kontaktního systému výběrem položky "Smluvní vztahy - kupní smlouva na přípojku MO/DOM."