Odkup plynovodní přípojky

Co je to plynovodní přípojka?

Plynovodní přípojka je úsek potrubí, který začíná odbočením z uličního plynovodu a končí před hlavním uzávěrem plynu (na hranici pozemku či objektu). Vlastník plynovodní přípojky má povinnost zajistit její bezpečný provoz, a to prostřednictvím odborně způsobilé firmy.

GasNet odkupuje samostatně budované přípojky jako podporu připojování zákazníků. Na odkup plynovodních přípojek nicméně není právní nárok. 

Proč prodat plynovodní přípojku?

V první řadě je to získání finančních prostředků, které pomohou z části pokrýt vaše náklady na stavbu plynovodní přípojky. Další výhodou může být převod zajištění provozu a údržby na GasNet jako nového vlastníka.

Kdy je možné plynovodní přípojku prodat?
  • Výstavba a užívání plynovodní přípojky musí být řádně povoleny podle stavebního zákona.
  • Byl zahájen odběr plynu (připojen plynoměr).
  • Musí být zřízeno právo služebnosti (dříve věcné břemeno) ke všem pozemkům dotčených stavbou přípojky ve prospěch společnosti GasNet.

Jak postupovat:
  1. Kontaktujte nás na telefonním čísle 555 901 111 (technická zákaznická linka) případně prostřednictvím chatbota (zadat technický požadavek typu Smlouva na provoz/odkup přípojky).
  2. My provedeme posouzení a kontrolu všech předepsaných podmínek. Se zřízením smluv na věcná břemena vám s postupem poradíme.
  3. Vypočteme kupní cenu na základě pravidel daných legislativou.
  4. Obdržíte od nás návrh Kupní smlouvy.
  5. Podepíšete Kupní smlouvu a zašlete zpět naší společnosti. Po podpisu z naší strany vám bude zaslána uzavřená Smlouva a do 60 dnů vám bude vyplacena kupní cena.

Kolik a kdy za přípojku dostanu?

Princip výpočtu kupní ceny vychází z platné legislativy (Výpočet kupní ceny a nájemného). V případě samostatně budované přípojky pro kategorii maloodběr/domácnost napojené z místní sítě se výpočet kupní ceny provádí pomocí Ceníku služeb PDS. Peníze poukážeme na váš účet do 60 dnů od podpisu smlouvy.

V jakých případech přípojky neodkupujeme?

Neodkupujeme přípojky nevyužívané a přípojky napojené na plynovody, které nejsou ve vlastnictví společnosti GasNet (typicky plynovody ve vlastnictví obcí či developerů). Dále pak neodkupujeme přípojky, které nesplní parametry efektivity.

Existuje na odkup plynovodní přípojky právní nárok?

Ne. Odkup plynovodní přípojky je nenároková nabídka společnosti GasNet coby provozovatele distribuční soustavy.