Nepodařilo se ověřit Váš bezpečností certifikát, který jste vybrali pro přístup do webové aplikace Online servis PDS

Možné příčiny jsou následující:

  1. Skončila platnost Vašeho certifikátu – požádejte svou certifikační autoritu o vydání nového certifikátu.
  2. Certifikát je umístěn v jiném uložišti než v osobních certifikátech – proveďte reinstalaci certifikátu do správného umístění.
  3. Nastavení bezpečnostní politiky na Vašem PC nebo na Vaší síti – příliš striktní nastavení některých antivirových programů a firewallů může bránit odeslání Vašeho certifikátu k ověření – požádejte svoje IT o prověření a změnu nastavení.

Pokud jste výše uvedené možnosti vyloučili a stále se nemůžete připojit do webové aplikace Online servis PDS, kontaktujte nás prosím na adrese distributioncapacity@gasnet.cz.