Distribuce plynu online

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy. 

V současné době aplikace nabízí zákazníkům následující tyto druhy formulářů:

  1. Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie maloodběratel a domácnost (MO/DOM
  2. Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie velkoodběratel a střední odběratel (VO/SO
  3. Elektronickou žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu pro neplynárenské stavby 
  4. Elektronickou žádost o prověření volné kapacity
  5. Elektronickou žádost o vektorová data

Online žádosti Vám přinášejí následující výhody:

  • Pohodlné a přehledné řešení žádosti
  • Významná úspora času (šetří čas i peníze)
  • Možnost podání žádosti 24 hodin 7 dní v týdnu
  • Pomoc při vyplňování v podobě interaktivní nápovědy
  • Mapová podpora pro správnou lokalizaci odběrného místa/zájmového území

Pro zjištění stavu Vaší žádosti můžete kontaktovat naši NONSTOP zákaznickou linku 800 11 33 55 

Bližší informace k možnostem vyžívání služby Distribuce plynu online naleznete v nápovědě.


nahoru