Distribuce plynu online

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

V současné době aplikace nabízí zákazníkům následující tyto druhy formulářů:

 1. Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie maloodběratel a domácnost (MO/DOM)
 2. Elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie velkoodběratel a střední odběratel (VO/SO)
 3. Elektronickou žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu pro neplynárenské stavby
 4. Elektronickou žádost o vytyčení nebo kontrolu plynárenských zařízení dle stanovených podmínek
 5. Elektronickou žádost o prověření volné kapacity
 6. Elektronickou žádost o vektorová data
 7. Elektronickou přejímku dokumentace

Online žádosti Vám přinášejí následující výhody:

 • Pohodlné a přehledné řešení žádosti
 • Významná úspora času (šetří čas i peníze)
 • Možnost podání žádosti 24 hodin 7 dní v týdnu
 • Pomoc při vyplňování v podobě interaktivní nápovědy
 • Mapová podpora pro správnou lokalizaci odběrného místa/zájmového území

Pro zjištění stavu Vaší žádosti můžete kontaktovat naši Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10

Bližší informace k možnostem vyžívání služby Distribuce plynu online naleznete v nápovědě.