Žádost o vytyčení nebo kontrolu plynárenských zařízení dle stanovených podmínek

Vytýčení plynárenských zařízení provozovaných společností GasNet, s.r.o. vyhotovuje společnost GasNet Služby, s.r.o., zdarma na základě zmocnění jménem provozovatele distribuční soustavy.

Vytyčení je možno provést za účelem:

  • zpracování projektové dokumentace
  • realizace stavby

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení musí být provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení se provádí pouze na základě stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo stanoviska ke stavbě plynárenského či neplynárenského zařízení. Na základě vyjádření tohoto stanoviska lze podat žádost o vytýčení. Žádost musí být podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. V žádosti musí být uvedeno číslo jednací „naše značka“ uvedené v úvodní části stanoviska.

Obecně platné podmínky

Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.

Kontrola dodržování podmínek staveb

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací „naše značka“ uvedené v úvodní části stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno!

Online žádost

Pro úspěšné vyplnění online žádosti je nutné mít stanovisko k existenci plynárenských zařízení a číslo jednací "naše značka".

Písemná žádost ke stažení

Vyplněný formulář zašlete elektronicky na e-mailovou adresu, kterou naleznete v kontaktním systému nebo poštou na adresu společnosti:

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno