Vytyčení a kontrola křížení plynárenských zařízení

Vytýčení plynárenských zařízení vyhotovuje společnost GasNet Služby, s.r.o., zdarma na základě zmocnění jménem provozovatele distribuční soustavy.

Vytyčení je možno provést za účelem:

  • zpracování projektové dokumentace
  • realizace stavby

Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení musí být provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení se provádí pouze na základě stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo stanoviska ke stavbě plynárenského či neplynárenského zařízení. Na základě vyjádření tohoto stanoviska lze podat žádost o vytýčení. Žádost musí být podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. V žádosti musí být uvedeno číslo jednací „naše značka“ uvedené v úvodní části stanoviska.

Obecně platné podmínky

Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.

Kontrola dodržování podmínek staveb

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel číslo jednací „naše značka“ uvedené v úvodní části stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno!

 

Online žádost

Pro úspěšné vyplnění online žádosti je nutné mít stanovisko k existenci plynárenských zařízení a číslo jednací "naše značka".

Online žádost o vytyčení a kontrolu křížení plynárenských zařízení naleznete zde.

 

Písemná žádost ke stažení

Vyplněný formulář zašlete elektronicky na e-mailovou adresu, kterou naleznete v kontaktním systému nebo poštou na adresu společnosti:

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno