Portál pro dodavatele

Dodavatelský self-service

Prostřednictvím portálu pro dodavatele řídíme vztahy s našimi dodavateli a partnery. Přes dodavatelský self-service (běží na rozhraní aplikace Distribuce plynu online) můžete podat žádost o vektorová data, nahlásit etapu cizí stavby, požádat o připojení jako Technický partner nebo získat přístup k dokumentům jako ceníky a smlouvy.


Registrace do dodavatelského self-service

Profil si vytvoříte odesláním e-mailu s žádostí na distribuce-plynu-online@gasnet.cz

Pošlete následující údaje:

  • informace o vaší společnosti (název, sídlo, IČ)

  • informace o kontaktních osobách (maximálně 5) pro přístup na portál (jméno, příjmení, e-mail, telefon)

  • informace o typu dodavatele (dodavatel GasNet, Technický partner, geodet)

Portál pro dodavatele

Dodavatelský self-service portál. Prostřednictvím tohoto portálu mohou dodavatelé GasNetu podávat žádosti a sdílet dokumentaci (například vektorová data, ceníky, přejímky staveb).

Portál pro dodavatele je součástí aplikace Distribuce plynu online (DPO).

Supplier Lifecycle Management

Pro registrované dodavatele v oblasti výstavby plynárenských zařízení a Technické partnery

Pro správu dokumentů schválených registrovaných dodavatelů pro výstavbu a projektování plynárenských zařízení je potřeba se registrovat do webové aplikace s názvem Supplier Lifecycle Management (SLC).