Jak zadat žádost o připojení

Pro zadání žádosti potřebujete znát:

  • Kategorii odběru (Domácnost, Maloodběr, Střední nebo Velkoodběratel)
  • Adresu odběrného místa – tedy místo, kde chcete plyn odebírat
  • Umístění odběrného místa – typ nemovitosti (RD, Bytový dům, Provozovna apod.)
  • Charakter odběru  - otop, vaření nebo ohřev vody. U kategorií Maloodběr, Střední nebo Velkoodběratel spotřebiče.
  • Od jakého data chcete plyn využívat
  • Váš email a telefonní číslo pro zaslání Smlouvy o připojení
  • Identifikační údaje žadatele (i zastupující osoby)

Na průvodce žádostí o připojení se můžete podívat ve videonávodu, nebo v souboru zde.

instruktážní video