• _self

O společnosti

Distribuční společnosti vznikly k 1. lednu 2007 na základě požadavků Evropské unie a související novely energetického zákona, jejichž cílem bylo právní oddělení části společností s licencí na distribu­ci plynu od akciových společnosti držících licenci na obchod s plynem.

V říjnu roku 2009 poté došlo ke sloučení regionálních distributorů STP Net, s.r.o., SČP Net, s.r.o. a ZČP Net, s.r.o. do jedné společnosti nazvané RWE GasNet, s.r.o. Kromě ní působily na území celé České republiky s výjimkou Prahy a Jihočeského kraje další tři distribuční společnosti skupiny RWE, tedy VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o.). S účinností od 1.listopadu 2013 došlo ke sloučení všech čtyř distribučních společností do jedné, a to do RWE GasNet, s.r.o., jež se stala nástupnickou společností. Pod názvem GasNet, s.r.o., společnost působí od 1. října 2016. 

V souladu se stanovenou vizí “být efektivním, spolehlivým a profesionálním distributorem zemního plynu“ jsou veškeré aktivity distribuční společnosti zaměřeny především na zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek plynu uživatelům distribuční soustavy, a to za systematického dodržování pravidel nediskriminačního chování.

Ukázat více Ukázat méně

nahoru