Připojení nového odběratele

Připojení na rozvod plynu i samotný odběr plynu je podmíněn uzavřením Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále také „Smlouva“) a splněním daných technických podmínek. 

Novým odběrným místem může být novostavba, existující budova nebo byt.

Následující postup platí pro připojení jednoho odběrného místa (zpravidla jednoho plynoměru). Pro připojení více odběrných míst (nových bytových domů, developerských projektů nebo plošné plynofikace stávající zástavby) jděte na stránku Připojení více odběrů.

Vyberte, do jaké zákaznické kategorie patříte:

Domácnost nebo maloodběratel

Zvolte, zda máte k dispozici plynovodní přípojku.

Plynovodní přípojka existuje

Jak to probíhá:

 1. Vyplňte a podejte přes náš on-line portál Žádost o připojení k distribuční soustavě.
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
  Pokud bude žádost z technických důvodů zamítnuta, zašleme vám písemné vyrozumění s odůvodněním. Těchto případů není mnoho, přesto jednoznačně doporučujeme před vynaložením jakýchkoliv nákladů počkat na výsledek vyhodnocení vaší žádosti. 
 3. Obdržíte od nás e-mail s odkazem na Smlouvu o připojení.  Tato Smlouva může stanovit specifické podmínky, které je nutné splnit před tím, než bude umožněno zahájení odběru.
 4. Potvrdíte Smlouvu o připojení. Link, na kterém jej elektronicky potvrdíte, naleznete v zaslaném e-mailu. Na potvrzení této Smlouvy máte 60 dní od jejího obdržení.
 5. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.
 6. Váš dodavatel plynu za vás požádá o instalaci plynoměru. Náš technik přijede v dohodnutý termín, zkontroluje, zda jsou splněny všechny technické podmínky připojení (k tomu je nutné předat kopii revizní zprávy na odběrné plynové zařízení) a namontuje plynoměr.
 7. Podepíšete montážní protokol (může tak učinit i zástupce vybavený plnou mocí) a můžete začít odebírat plyn.

Jak dlouho to trvá?

 • U existujících přípojek včetně dokončeného odběrného plynového zařízení a nainstalovaných spotřebičů jsou to řádově dny.  
 • Návrh smlouvy zpravidla obdržíte již v den podání žádosti. 
 • V ojedinělých případech může posouzení smlouvy o připojení trvat déle, maximálně však 30 dní.

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Může to za vás na základě plné moci udělat třeba projektant, který připravuje projekt vašeho domu, stavební firma či některý z našich autorizovaných Technických partnerů.

Plynovodní přípojka neexistuje

Jak to probíhá:

 1. Vyplňte a podejte přes náš on-line portál Žádost o připojení k distribuční soustavě.
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
  Pokud bude žádost z technických důvodů zamítnuta, zašleme vám písemné vyrozumění s odůvodněním. Těchto případů není mnoho, přesto jednoznačně doporučujeme před vynaložením jakýchkoliv nákladů počkat na výsledek vyhodnocení vaší žádosti.
 3. Obdržíte od nás e-mail s odkazem na Smlouvu o připojení. Tato smlouva obsahuje i technické podmínky připojení, které určují, zda je nutné vybudovat samostatnou plynovodní přípojku, nebo plynovod s přípojkou. Tyto podmínky je nutné splnit před tím, než bude umožněno zahájení odběru.
 4. Potvrdíte Smlouvu o připojení. Link, na kterém jej elektronicky potvrdíte, naleznete v zaslaném e-mailu. Na potvrzení této Smlouvy máte 60 dní od jejího obdržení.
 5. Zajistěte výstavbu plynárenského zařízení, které je pro připojení vašeho odběrného místa určené ve Smlouvě o připojení.

Výstavba plynárenských zařízení

 

 1. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.
 2. Váš dodavatel plynu za vás požádá o instalaci plynoměru. Náš technik přijede v dohodnutý termín, zkontroluje, zda jsou splněny všechny technické podmínky připojení (k tomu je nutné předat kopii revizní zprávy na odběrné plynové zařízení) a namontuje plynoměr.
 3. Podepíšete montážní protokol (může tak učinit i zástupce vybavený plnou mocí) a můžete začít odebírat plyn.

Jak dlouho to trvá?

 • Posouzení žádosti o připojení trvá maximálně 30 dnů.
 • Samotné zavedení plynu trvá několik měsíců až 1 rok v závislosti na rychlosti vyřízení stavebního povolení a doby trvání výstavby plynárenského zařízení.

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Může to za vás na základě plné moci udělat třeba projektant, který připravuje projekt vašeho domu, stavební firma či některý z našich autorizovaných Technických partnerů

Střední nebo velký odběratel

Zvolte, zda máte k dispozici plynovodní přípojku.

Plynovodní přípojka existuje

Jak to probíhá:

 1. Vyplňte a podejte přes náš on-line portál Žádost o připojení k distribuční soustavě.
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení, které řešíme vždy individuálně. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
  Pokud bude žádost z technických důvodů zamítnuta, zašleme vám písemné vyrozumění s odůvodněním. Těchto případů není mnoho, přesto jednoznačně doporučujeme před vynaložením jakýchkoliv nákladů počkat na výsledek vyhodnocení vaší žádosti.  
 3. Obdržíte od nás návrh Smlouvy o připojení. Tato Smlouva může stanovit specifické podmínky, které je nutné splnit před tím, než bude umožněno zahájení odběru. 
 4. Podepíšete Smlouvu o připojení a zašlete zpět naší společnosti nejpozději do 60 dní od jejího obdržení. Po podpisu z naší strany vám bude zaslána uzavřená Smlouva o připojení.
 5. Podle stanovených podmínek si u našeho technického partnera nebo jiného oprávněného projektanta necháte vypracovat projektovou dokumentaci na odběrné plynové zařízení.
 6. Tuto dokumentaci společně se Žádostí o vydání stanoviska k dokumentaci předložíte k posouzení příslušnému specialistovi naší společnosti. Vyjádření k projektu plynovodu a přípojky (stavba plynárenského zařízení) předáte k posouzení v písemné formě. Kontakt na specialistu (technika) najdete prostřednictvím Kontaktního systému podle vaší oblasti nebo prostřednictvím chatbota (Projekt / konzultace technického řešení).
 7. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Zvolený dodavatel za vás následně uzavře Smlouvu o rezervaci distribuční kapacity s naší společností. 
 8. Váš dodavatel plynu za vás zároveň požádá o instalaci plynoměru. Náš technik přijede v dohodnutý termín, zkontroluje, zda jsou splněny všechny technické podmínky připojení, měřící místo je připraveno v souladu s odsouhlaseným projektem a odběrné plynové zařízení má kladnou revizi. V některých případech je nutné termín pro objednání instalace plynoměru rezervovat v předstihu dle podmínek uvedených ve Smlouvě o připojení (zejména při měření na hladině VTL).
 9. Podepíšete montážní protokol (může tak učinit i zástupce vybavený plnou mocí) a můžete začít odebírat plyn.

Jak dlouho to trvá?

 • U existujících přípojek včetně dokončeného odběrného plynového zařízení a nainstalovaných spotřebičů jsou to řádově týdny.  
 • Návrh smlouvy o připojení vám zašleme nejpozději do 60 dnů. Ve smlouvě stanovíme podmínky pro připojení odběrného místa. 

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Může to za vás udělat na základě plné moci třeba projektant, stavební firma či některý z našich autorizovaných Technických partnerů.

Plynovodní přípojka neexistuje

Jak to probíhá:

 1. Vyplňte a podejte přes náš on-line portál Žádost o připojení k distribuční soustavě. V závislosti na konkrétní situaci je k žádosti třeba doložit následující dokumenty: situaci širších vztahů s vyznačením odběrného místa a situační výkres umístění odběrného místa vzhledem k okolní zástavbě.
 2. My provedeme posouzení žádosti o připojení, které řešíme vždy individuálně. V tomto kroku můžete být kontaktováni kvůli ověření nebo doplnění údajů.
  Pokud bude žádost z technických důvodů zamítnuta, zašleme vám písemné vyrozumění s odůvodněním. Těchto případů není mnoho, přesto jednoznačně doporučujeme před vynaložením jakýchkoliv nákladů počkat na výsledek vyhodnocení vaší žádosti.  
 3. Obdržíte od nás návrh Smlouvy o připojení. Tato smlouva obsahuje i technické podmínky připojení, které určují, zda je nutné vybudovat samostatnou plynovodní přípojku, nebo plynovod s přípojkou. Tyto podmínky je nutné splnit před tím, než bude umožněno zahájení odběru.
 4. Podepíšete Smlouvu o připojení a zašlete zpět naší společnosti nejpozději do 60 dní od jejího obdržení. Po podpisu z naší strany vám bude zaslána uzavřená Smlouva o připojení.
 5. Podle stanovených podmínek si u našeho technického partnera nebo jiného oprávněného projektanta necháte vypracovat projektovou dokumentaci na plynárenské zařízení i na odběrné plynové zařízení.
 6. Tuto dokumentaci společně se Žádostí o vydání stanoviska k dokumentaci předložíte k posouzení příslušnému specialistovi naší společnosti. Vyjádření k projektu plynovodu a přípojky (stavba plynárenského zařízení) předáte k posouzení v písemné formě. Kontakt na specialistu (technika) najdete prostřednictvím Kontaktního systému podle vaší oblasti nebo prostřednictvím chatbota (Projekt / konzultace technického řešení).
 7. Zajistěte výstavbu plynárenského zařízení, které je pro připojení vašeho odběrného místa určené ve Smlouvě o připojení.  

Výstavba plynárenských zařízení

 

 1. Vyberte si dodavatele plynu a uzavřete s ním Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Zvolený dodavatel za vás následně uzavře Smlouvu o rezervaci distribuční kapacity s naší společností
 2. Váš dodavatel plynu za vás zároveň požádá o instalaci plynoměru. Náš technik přijede v dohodnutý termín, zkontroluje, zda jsou splněny všechny technické podmínky připojení, měřící místo je připraveno v souladu s odsouhlaseným projektem a odběrné plynové zařízení má kladnou revizi. V některých případech je nutné termín pro objednání instalace plynoměru rezervovat v předstihu podle podmínek uvedených ve Smlouvě o připojení (zejména při měření na hladině VTL). Podepíšete montážní protokol (může tak učinit i zástupce vybavený plnou mocí) a můžete začít odebírat plyn.

Jak dlouho to trvá?

 • Samotné zavedení plynu trvá několik měsíců až 1 rok v závislosti na rychlosti vyřízení stavebního povolení a doby trvání výstavby plynárenského zařízení.   
 • Doba od podání Žádosti o připojení po montáž plynoměru je závislá na nutnosti výstavby plynovodní přípojky, plynovodu, technických úpravách distribuční soustavy apod. Obvykle se jedná o několik týdnů. 
 • Návrh smlouvy o připojení vám zašleme nejpozději do 60 dnů. Ve smlouvě stanovíme podmínky pro připojení odběrného místa. 

Musím žádost vyřizovat sám?

Nemusíte. Může to za vás na základě plné moci udělat třeba projektant, který připravuje projekt vašeho domu, stavební firma či některý z našich autorizovaných Technických partnerů.