Žádost o připojení k distribuční soustavě pro velkoodběratele a střední odběratele (VO/SO)

Žádost o připojení k distribuční soustavě pro velkoodběratele a střední odběratele (VO/SO) je určena pro následující skupiny zákazníků:

  • SO – zákazník kategorie střední odběratel – fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4200 MWh
  • VO – zákazník kategorie velkoodběratel – fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě dosahuje přesahuje 4200 MWh

V jakých situacích online žádost využijete?

Zřízení nového odběrného místa
Chcete začít odebírat plyn na místě, kde dosud není plynovodní přípojka, budujete novou firmu, kupujete pozemek apod.

Obnovení odběrného místa
Chcete začít odebírat plyn na místě, kde plynoměr není, ale v minulosti byl, např. kupujete nemovitost, kde byl plynoměr demontován, proběhla rekonstrukce nemovitosti a došlo k odpojení.

Přepis
Kupujete nemovitost, kde je nainstalován plynoměr a je odebírán plyn. Dochází ke změně zákazníka na odběrném místě.

Změna spotřeby plynu na odběrném místě
Měníte počet nebo výkon plynových spotřebičů.

Stávající odběrné místo bez uzavřené smlouvy o připojení k DS
K datu 1.1.2007 došlo k oddělení provozovatelů distribučních soustav od obchodních společností. Nemáte uzavřenou smlouvu o připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy a chcete mít v pořádku smluvní vztah.

Získání informací k žádosti (její aktuální stav, zaslání nového hesla apod.)
Pro tyto případy si, prosíme, připravte číslo podané žádosti a následně nás kontaktujte na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

Žádost neřeší Smlouvu o sdružených dodávkách plynu. Podání a vyřízeni žádosti je bezplatné.

Zvolte prosím jednu z následujících možností:

Vyplnění elektronické žádosti o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie VO/SO

Stažení návrhu smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie VO/SO