Žádost o připojení k distribuční soustavě pro maloodběratele a domácnosti (MO/DOM)

Žádost o připojení k distribuční soustavě pro maloodběratele a domácnosti (MO/DOM) je určena pro fyzické či právnické osoby, jejichž roční odběr v odběrném místě nepřesahuje 630 MWh.

V jakých situacích online žádost využijete?

Zřízení nového odběrného místa
Chcete začít odebírat plyn na místě, kde dosud není plynoměr, stavíte nový dům, kupujete pozemek, v domě vzniká nový byt apod.

Obnovení odběrného místa
Chcete začít odebírat plyn na místě, kde plynoměr není, ale v minulosti byl, např. kupujete byt, kde byl plynoměr demontován, proběhla rekonstrukce nemovitosti a došlo k odpojení.

Přepis
Stěhujete se do nemovitosti, kde je nainstalován plynoměr a je odebírán plyn. Dochází ke změně zákazníka na odběrném místě.

Změna spotřeby plynu na odběrném místě
Měníte počet nebo výkon plynových spotřebičů.

Stávající odběrné místo bez uzavřené smlouvy o připojení k DS
K datu 1.1.2007 došlo k oddělení provozovatelů distribučních soustav od obchodních společností. Nemáte uzavřenou smlouvu o připojení k distribuční soustavě s provozovatelem distribuční soustavy a chcete mít v pořádku smluvní vztah.

Získání informací k žádosti (její aktuální stav, zaslání nového hesla apod.)
Pro tyto případy si, prosíme, připravte číslo podané žádosti a následně nás kontaktujte na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

Žádost neřeší Smlouvu o sdružených dodávkách plynu. Podání a vyřízeni žádosti je bezplatné.

Zvolte prosím jednu z následujících možností:

Vyplnění elektronické žádosti o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie MO/DOM

Stažení návrhu smlouvy o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie MO/DOM