Žádost o rozšíření DS

V jakých situacích online žádost využijete?

Tato žádost slouží pro připojování více odběrných míst, kdy má zákazník již jasný záměr, chce plynárenské zařízení budovat a potřebuje podklady pro územní rozhodnutí či stavební povolení.

Po realizaci plynárenského zařízení je pro samotné zahájení odběru potřeba pro každé OM podat samostatnou Žádost o připojení.

Pro navýšení odběru na stávajícím OM nebo pro připojení jednotlivých OM použijte formulář Žádosti o připojení.

Developerské projekty

Výstavba nových rodinných domů, satelitů, atp.

Plynofikace stávající výstavby

Zajištění dodávek zemního plynu do dosud neplynofikované části obce.

Průmyslové zóny

Připojení více odběrných míst v průmyslovém areálu.

Co je výstupem žádosti o rozšíření DS

Výstupem žádosti o rozšíření DS je Smlouva o budoucí smlouvě majetkoprávní, která slouží jako jeden z dokumentů k získání územního rozhodnutí či stavebního povolení – tzn. plynárenské zařízení chce zákazník povolit a následně budovat (má již jasný záměr). Uzavřením smlouvy bude rezervována požadovaná distribuční kapacita a stanoveny podmínky, za kterých je možné rozšíření distribuční sítě uskutečnit.

Pro více informací přejděte do sekce Rozšíření DS o více odběrných míst

Již jste podali žádost o prověření volné kapacity?

Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí Vám bude předán korespondenčně či osobně dle Vámi zvolené varianty.

Získání informací k žádosti (její aktuální stav, zaslání nového hesla apod.)

Pro tyto případy si, prosíme, připravte číslo podané žádosti a následně nás kontaktujte na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

Vyplnění elektronické žádosti o rozšíření DS