Příměs vodíku v plynovodech

Energetika hledá nové zdroje, hospodářství se ozeleňuje

Aktuální potřebou v energetice je hledání nových zdrojů a postupný přechod celého hospodářství na zelené a udržitelné technologie. V plynárenství jsou odpovědí obnovitelné plyny - zejména vodík.

S jeho postupným využitím v rámci plynárenské soustavy se počítá v návrzích evropské i národní energetické politiky a legislativy. Jako největší český distributor plynu se proto připravujeme na jeho postupný rozvoj. Zpočátku by se měl vodík přimíchávat k zemnímu plynu. Máme podporu Energetického regulačního úřadu i ministerstva průmyslu a obchodu.

Proč vodík?

Vodík je přirozeným a udržitelným nástupcem zemního plynu. Stejně jako jsme v minulosti  přešli ze svítiplynu na zemní plyn, přejdeme postupně ze zemního plynu na obnovitelný vodík. Tento zelený plyn přináší řadu nových výhod, a přitom si zachovává klíčovou vlastnost zemního plynu: jde o bezpečné spolehlivé palivo. S vodíkem se přitom dá začít už teď a přimíchávat ho k zemnímu plynu. Do 10 % vodíku se navíc taková směs chová prakticky stejně jako čistý zemní plyn. Není potřeba nic měnit, ani upravovat.

Proč Hranice?

Hranice mají jednu z nejmladších, a tím i nejmodernějších distribučních plynárenských soustav v Česku. Při jejich výstavbě jsme použili materiály, které už umožňují distribuci nových plynů jako biometan a vodík. Pro zdejší distribuci by se měl navíc vodík vyrábět přímo v okolí města Hranice na Farmě Trojmezí, a to pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tím přispějeme i k posílení naší energetické soběstačnosti. 

Funguje to?

Zavedení směsi vodíku a zemního plynu už mají úspěšně za sebou naši sousedé: na Slovensku například v obci Blatná na Ostrove nebo v německém Schopsdorfu. Další projekty spojené s vodíkem se aktuálně plánují například v Jihomoravském nebo Ústeckém kraji.

Výhody vodíku

 • Obnovitelný zdroj
  Vodík se vyrábí prostřednictvím elektrolýzy vody za pomoci elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

 • Soběstačnost
  Vodík můžeme vyrábět přímo v České republice a přináší větší nezávislost na dodávkách zemního plynu ze zahraničí.

 • Snižování emisí CO2
  Při spalování neprodukuje žádné škodlivé látky, kromě energie vzniká při jeho spalování jen čistá vodní pára.

Prověříme vaše komíny a spalinové cesty

Uděláme to zdarma, stačí nám zpřístupnit vaše odběrné místo 

Součástí přípravy na distribuci plynové směsi je kontrola celé plynárenské infrastruktury. Kromě odběrných plynových zařízení u vás doma nebo ve firmě se to týká i komínů a spalinových cest. Kvůli hladkému průběhu jsme kontrolu rozdělili:

 • kontrola odběrných plynových zařízení (domovní rozvody plynu, sporáky, kotle)
 • kontrola spalinových cest (komíny pro plynové spotřebiče)

První část těchto kontrol spojených s prověřením odběrných plynových zařízení proběhla vloni. V polovině března letošního roku zahájíme druhou část kontrol, která se zaměří na prověření stavu vašich spalinových cest. Kontroly plánujeme v časovém rozpětí od poloviny března do konce května.

Vaše komíny zkontrolujeme zdarma. Provedeme periodickou kontrolu spalinové cesty oprávněnou osobou, která je držitelem živnostenského listu kominictví. Stačí nám pouze odběrné místo zpřístupnit. Budete mít jistotu, že máte svoje spalinové cesty v pořádku. Pokud vyhovují vaše komíny požadavkům pro spalování čistého zemního plynu, budou schopny bezpečně odvádět i spaliny vzniklé hořením plynové směsi zemního plynu a vodíku, protože tato směs má prakticky stejné vlastnosti jako čistý zemní plyn.

Ozveme se vám a domluvíme termín návštěvy

Fyzickou kontrolu komínů provedou odborníci z nezávislé Asociace pro optimalizaci komínů a spalování (APOKS). Jde o zavedenou a respektovanou společnost na českém trhu, která sdružuje odborníky na vytápění, energetiku, revizní techniky spalinových cest, bezpečnostní techniky i energetické specialisty (www.apoks.cz).

Stejně jako v případě loňské kontroly se vám s dostatečným předstihem ozve společnost APOKS sama. Nemusíte teď nikam volat ani psát.

V případě potřeby se technik společnosti APOKS prokáže na vaše vyžádání průkazem. Identitu technika si poté můžete ověřit na telefonní lince 555 901 555.

Průkaz APOKS
Vzor průkazu APOKS

Zkontrolovali jsme odběrná zařízení

Výsledek? Kotle a sporáky jsou připraveny na příměs vodíku 

V průběhu března a dubna 2023 jsme v Hranicích prověřili technický stav více než 300 odběrných míst. Zmapovali jsme domovní rozvody, kotle a sporáky. Celkový výsledek kontroly potvrdil, že jsou zařízení připravena. Směs nebude mít vliv na bezpečný a spolehlivý chod plynových spotřebičů. Vyhodnocení proběhlo ve spolupráci s Technickou inspekcí České republiky.

Ke stejnému výsledku jsme dospěli i během inspekce našich plynárenských zařízení jako plynovody a regulační stanice.

Za spolupráci v loňském roce všem děkujeme.

Harmonogram

Novela energetického zákona platná od prvního ledna zařadila vodík mezi plyny, které je možné distribuovat plynovody k odběratelům. Vodík je teď zasazen do stejného právního rámce jako zemní plyn
Přimíchávání vodíku k zemnímu plynu funguje. V německé obci Schopsdorf přimíchávali tři roky k zemnímu plynu vodík. Ukázalo se, že do 20 % vodíku v zemním plynu fungovalo všechno bezchybně.

Plynárenství má svou zelenou budoucnost

Připravujeme Česko na vodík

Evropa i Česká republika mají své vodíkové strategie. Střednědobé a dlouhodobé scénáře počítají s přechodem ze zemního plynu na čistý vodík. Vodík ale můžeme začít využívat už i v krátkodobém horizontu. Do distribuce je možné zpočátku přidávat menší příměs vodíku.

Domácnosti i průmysl potřebují jistotu, že dostanou požadované množství energie ve chvíli, kdy ji skutečně potřebují. Plyn tohle zajistit umí a v energetickém mixu má své nezastupitelné místo. Vodík dokážeme přepravovat prakticky beze ztrát, je možné ho skladovat ve velkých množstvích a umožňuje tak vykrývat výpadky méně stabilních zdrojů energie. Bez plynu se také neobejde průmysl, který ho potřebuje pro technologie využívající přímé hoření. Vodík je navíc oproti zemnímu plynu plně obnovitelný.

Dlouhodobě investujeme do spolehlivosti, bezpečnosti a modernizace naší plynárenské infrastruktury. Díky tomu je naše síť technicky připravena až na 20% příměs vodíku. A pracujeme dál na tom, abychom byli schopni distribuovat i vetší množství vodíku, až ke konečným 100 %.Palivo se mění, spolehlivá plynárenská infrastruktura zůstává

 
 
Výroba zeleného vodíku:

Vodík je možné vyrábět i lokálně, přímo v České republice, a posilovat tak energetickou nezávislost. K tomu jde o plyn obnovitelný a nízkoemisní, který nezatěžuje životní prostředí.

Elektrolýza

Otázky a odpovědi

Kontakty

Máme podporu:

Dokumenty ke stažení