Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou webových stránek GasNet

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „EU GDPR“), zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Správce ve smyslu EU GDPR, vlastník a provozovatel webových stránek společností skupiny GasNet, společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, (dále též „GasNet“), tímto dokumentem plní povinnost ve smyslu ustanovení článku 13 a 14 EU GDPR, a to poskytnutím informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů transparentním způsobem.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů upravují zpracování osobních údajů návštěvníků našich webových stránek. Úplné informace o zpracování osobních údajů společnostmi skupiny GasNet, vyžadované obecně závaznými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet a subjektu údajů a aktualizovaného seznamu zpracovatelů OÚ, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet (www.gasnet.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a kdykoli v průběhu trvání právního jednání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání adresované písemně na adresu sídla GasNet.

Práva a povinnosti GasNet a subjektů údajů při používání těchto stránek se taktéž řídí pravidly užití webových stránek zveřejněnými na webové stránce www.gasnet.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby (subjekty údajů), které navštíví tyto stránky (dále též „uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek GasNet či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci webových stránek GasNet.

Odkazy na jiné webové stránky, které jsou uvedeny na stránkách provozovaných GasNet, a nepatří mezi webové stránky společností skupiny GasNet, nejsou pod správou a kontrolou GasNet. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Tyto informace mají informativní a právně normativní charakter, nejsou součástí žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak

1. POUČENÍ O VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES A DALŠÍCH OBDOBNÝCH TECHNOLOGIÍCH

Při návštěvě webových stránek provozovaných GasNet se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookies“ na zařízení subjektu údajů. Soubory cookies jsou malé datové nebo textové soubory, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo v úložišti Vašeho zařízení a které využíváme zejména pro správnou funkci webu, personalizaci obsahu, sledování návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií.

Některé cookies nám umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v koncovém zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila, pokud pro návštěvu této webové stránky použijete stejné zařízení a stejný internetový prohlížeč. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno subjektu údajů, které pak nemusí být pokaždé znovu zadáváno.

Taktéž používáme tzv. měřící pixely (někdy nazývané také známé web beacons), což jsou malé grafické obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku Vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek.

Tyto a další obdobné technologie budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále označovat jako o „cookies“. Cookies do Vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do Vašeho zařízení uložil náš web; dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o „zpracování“. Technologii cookies běžně využívá téměř každá webová stránka na světě, žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies (viz článek 6.).

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE PROSTŘEDNICTVÍM COOKIES ZPRACOVÁVÁME?

GasNet a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají prostřednictvím cookies následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů, zejména:

 • jiné/ostatní elektronické údaje: IP/MAC adresa zařízení a ostatní IT identifikátory, prohlížeč a operační systém zařízení včetně jejich verze a jazykového nastavení, přibližná geografická lokalizace a další metadata z cookies spojená s chováním subjektu údajů (uživatele) na webových stránkách
 • doplňkové/odvozené údaje: osobní údaje, které vznikají (a jsou dále zpracovávány) jako výsledek adresných analýz. 

3. K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME?

Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme osobní údaje uvedené v článku 2 za níže uvedenými účely, na základě následujících právních titulů:

3.1 OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM GASNET

Právní titul zpracování osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva GasNet nad zájmy/právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu s GasNet. Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jedná se zejména o následující účely:

 • správa životního cyklu udělených souhlasů ve smyslu tohoto dokumentu;
 • zajišťování bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, řešení souvisejících technických problémů či bezpečnostních incidentů;
 • zajištění funkcionality propojení kontaktního formuláře webové stránky s informačním systémem zákaznického kontaktní centra GasNet;
 • udržení relace stránek s uživatelem během zadávání jeho požadavků;
 • technické zajištění optimálního způsobu přehrávání videa prostřednictvím odhadu šíře frekvenčního pásma uživatele.

Cookies a další obdobné soubory zajišťující výše specifikované účely jsou nezbytné pro řádné fungování našich webových stránek. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

3.2 SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právní titul zpracování osobních údajů tam, kde není možné využít jiného právního titulu ve smyslu čl. 6 EU GDPR.

Jedná se zejména o následující účely:

 • uchovávání informace o nastavení preferovaného jazyka stránek, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • zlepšování zákaznické zkušenosti, kdy získáváme informace, na základě kterých pro Vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, naším zájmem je zde zlepšování našich služeb a jejich bezproblémová funkčnost pro Vás;
 • ·vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti zobrazeného obsahu; naším zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na správu a úpravu jeho obsahu; pro tento účel můžeme z Vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;
 • identifikace uživatele při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, abychom si mohli zapamatovat přihlášení uživatele z konkrétního zařízení a nežádat jej opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu uživateli zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • ·v rámci segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho zařízení nebo jeho typu. Jedná se pouze o přibližné geografické určení polohy na základě údajů zjistitelných z IP adresy, a obecné kategorie zařízení (mobilní telefon, tablet, stolní počítač, televize včetně typu operačního systému a druhu prohlížeče). Tato data jsou sbírána za účelem poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší přibližné geografické lokace, a optimalizace struktury, grafiky a obsahu stránek podle typu zařízení;
 • k analytickým a statistickým účelům: při každé návštěvě našich stránek si analytický software v kontextu výše uvedeného ukládá cookies. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde;
 • k doručování relevantního obsahu našich stránek: Pro zlepšování služby a lepšímu porozumění toho, jak naši návštěvníci službu využívají, používáme také analytický nástroj Hotjar, který sleduje využívání služby v rámci tzv. heatmap či pro analýzu chování uživatelů. Tento nástroj však není používán (s výjimkou dotazníků) plošně, ale pouze v omezeném nezbytně potřebném rozsahu a pro omezený počet návštěvníků měsíčně. Nástroj Hotjar může být používán i pro interakci s uživateli formou dotazníků. Podrobnosti o ochraně soukromí v rámci tohoto nástroje naleznete zde. Podrobnosti o cookies v rámci této služby naleznete zde;
 • k reklamním a informačním účelům: Součástí vybraných platforem třetích stran (sociální sítě a platformy pro ukládání a přehrávání video obsahu) jsou inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí zhlédlo doprovodné reklamní sdělení nebo propojují uživatele s jeho již existujících profilem na dané platformě. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány také cookies těchto subjektů. Za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé. Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů, naše servery tyto cookies nedokáží číst ani zapisovat.
 • retargeting: Některé výše uvedené systémy využívají i technik retargetingu, kdy Vám může být zobrazován na stránkách třetích osob obsah, který souvisí s tím, co jste si prohlíželi na jiných stránkách. Informace o takovém užití si proto prosím vyžádejte u provozovatele systémů, kteří používají příslušné cookies. Naše společnost sama takový systém neprovozuje, ale může využívat při své činnosti jako zákazník cílení reklamy v rámci systémů Facebook (tzv. Facebook Pixel), Google (AdWords) nebo Seznam (Sklik).

4. PŘEHLED POUŽÍVANÝCH COOKIES A SOUVISEJÍCÍCH INFORMACÍ

Jednotlivé typy cookies a jejich dobu zpracování naleznete popsané v tabulkách níže. Ke zpracování nutných cookies dochází na základě oprávněného zájmu (viz 3.1), ke zpracování ostatních typů cookies dochází na základě Vašeho souhlasu (viz 3.2.).

GasNet si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

5. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává GasNet v roli správce ve smyslu EU GDPR což znamená, že GasNet stanovuje shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení.

Pro zajištění výkonu vybraných činností využívá GasNet spolupráci s prověřenými externími partnery. Těmto společnostem, kteří jsou v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu EU GDPR, předává GasNet vybrané osobní údaje pouze za účelem řešení dané agendy.

Zpracování osobních údajů mohou pro GasNet provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, případně obdobného právního ujednání, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům, ani údaje předat jinému subjektu. Pro shora uvedené účely se jedná zejména o následující kategorie zpracovatelů:

KATEGORIE ZPRACOVATELE

AGENDA

Marketing, PR, média a komunikace

Zajištění komunikace s veřejností, příprava a realizace firemních reklamních, prodejních a komunikačních materiálů, kampaní a akcí.

Odborná sdružení a poradenské služby

Poradenské a konzultační služby v oblasti náboru a personálního poradenství, včetně odborných sdružení v oboru podnikání společnosti, informačních a digitálních technologií, stejně jako v odborných oblastech souvisejících s činností podnikání GasNet.

Poskytovatel IT služeb a dodavatel software

Vývoj a údržba relevantních HR systémů, webových stránek atp. GasNet.

Společnost ze skupiny GasNet

Poskytování vybraných služeb a obsluha stávajících zákazníků společnostmi ze skupiny GasNet.

Úplný seznam zpracovatelů a příjemců (typicky orgány státní moci) osobních údajů ve smyslu EU GDPR je dostupný na webové stránce GasNet (www.gasnet.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju).

V některých případech může GasNet Vaše osobní údaje předávat také dalším subjektům, které se nachází v roli samostatného správce osobních údajů. Jedná se o následující subjekty:

 • Poskytovatel IT služeb a dodavatel software: Google Inc; za účelem personalizace reklamy, nabízení vlastních podobných produktů a služeb nebo nabízení jiných typů produktů a produktů partnerů.

Ve výjimečných případech dochází k předávání osobních údajů subjektů údajů ke zpracování do třetí země nebo mezinárodní organizaci (mimo rámec EU/EHP, případně mimo tzv. skupiny zemí se zajištěnou odpovídající ochranou osobních údajů a režimem jejich volného předávání, specifikovaných rozhodnutím Evropské komise uveřejněným v Úředním věstníku EU), a to konkrétně do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických. GasNet se však zaručuje, že k tomuto předávání osobních údajů subjektů údajů může dojít pouze na základě dostatečných právních záruk, jak je vymezují články 44 – 49 EU GDPR.

Pokud by kterékoliv z použitých právních záruk dle odstavců výše byly v budoucnu změněny, zrušeny či prohlášeny příslušným soudem za neplatné, GasNet bude v dobré víře okamžitě hledat náhradní způsob zajištění právních záruk při tomto zpracování osobních údajů.

6. SPRÁVA COOKIES A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Správu cookies, respektive Vaše nastavení souhlasů s cookies můžete kdykoliv zobrazit a upravit prostřednictvím funkcionality „NASTAVENÍ COOKIES“ dostupné v patičce našich webových stránek.

Odmítnutí udělení souhlasu se zpracováním cookies nemá vliv na používání nutných cookies, které jsou nezbytné k správnému fungování internetové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my Vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby. Odvolání souhlasu se zpracováním cookies nemá vliv na dřívější zpracování prováděné na základě dříve uděleného souhlasu v době před jeho odvoláním ze strany uživatele.

Standardní webové prohlížeče (Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Safari apod.) taktéž podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci běžných prohlížečů naleznete zde:

Bohužel odstranění cookies nelze nikdy plně garantovat, a to zejména z důvodů:

 • smazání expirovaných cookies je funkcí webového prohlížeče (produkt 3. strany, funkcionalita není garantována);
 • prohlížeče disponují funkcí pro uložení a obnovu session „sezení” stavu otevřených záložek a oken, kdy ukládají jak webové URL, tak i související cookies;
 • pokud je počítač zálohován, mohou být součástí zálohy i veškeré soubory (vyrovnávací paměť/cache prohlížeče, lokální úložiště/local storage prohlížeče apod.), obsahující krom jiného také cookies.

Pokud uživatel aktivně na webové stránky GasNet nepřistoupí, není v možnostech GasNet žádným způsobem výmaz cookies zajistit. I pokud na stránku GasNet, která zajistí výmaz cookie, přistoupí, není garantováno, že jsou skutečně všechna cookies odstraněna (viz předchozí odstavec).  Jediné, co lze spravedlivě požadovat, je to, aby cookies měli omezenou životnost. I v tomto případě se ale jedná o atribut cookie, a je pouze na konkrétním webové prohlížeči, zda tento požadavek respektuje a cookie po expiraci vymaže. Opět, stane se tak pouze na straně počítače uživatele a pouze tehdy, pokud prohlížeč spustí. A opět, pouze pro cookies, uložené v konkrétním prohlížeči, nikoliv pro všechny prohlížeče, které uživatel dříve použil.

Pokud byste nás potřebovali ohledně výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním cookies kontaktovat, obraťte se prosím na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládáme, jak bychom měli, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.

Jako subjekt údajů ve smyslu EU GDPR máte následující práva:

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu Vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí Vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě Vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech Vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace ohledně Vašich práv včetně způsobů výkonu Vašich práv v případě ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce GasNet (www.gasnet.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-gn).

7. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ/DPO

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet přímo na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) prostřednictvím e-mailové adresy: dpo@gasnet.cz.

8. ÚČINNOST

Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 20. 12. 2021. Poslední aktualizace textu proběhla dne 20. 12. 2021.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10