Setkání s plynaři. Přijďte a zjistěte o projektu víc. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá.

KDY: pondělí 16. října 2023, 16:30
KDE: Sokolovna Hranice (Sportovní 745, Hranice)

OBČERSTVENÍ ZDARMA. Zveme vás na pivo a guláš.

Příměs vodíku v plynovodech

Energetika hledá nové zdroje, hospodářství se ozeleňuje

Aktuální potřebou v energetice je hledání nových zdrojů a postupný přechod celého hospodářství na zelené a udržitelné technologie. V plynárenství jsou odpovědí obnovitelné plyny - zejména vodík.

S jeho postupným využitím v rámci plynárenské soustavy se počítá v návrzích evropské i národní energetické politiky a legislativy. Jako největší český distributor plynu se proto připravujeme na jeho postupný rozvoj. Zpočátku by se měl vodík přimíchávat k zemnímu plynu. Máme podporu Energetického regulačního úřadu i ministerstva průmyslu a obchodu.

Proč vodík?

Vodík je přirozeným a udržitelným nástupcem zemního plynu. Stejně jako jsme v minulosti  přešli ze svítiplynu na zemní plyn, přejdeme postupně ze zemního plynu na obnovitelný vodík. Tento zelený plyn přináší řadu nových výhod, a přitom si zachovává klíčovou vlastnost zemního plynu: jde o bezpečné spolehlivé palivo. S vodíkem se přitom dá začít už teď a přimíchávat ho k zemnímu plynu. Do 10 % vodíku se navíc taková směs chová prakticky stejně jako čistý zemní plyn. Není potřeba nic měnit, ani upravovat.

Proč Hranice?

Hranice mají jednu z nejmladších, a tím i nejmodernějších distribučních plynárenských soustav v Česku. Při jejich výstavbě jsme použili materiály, které už umožňují distribuci nových plynů jako biometan a vodík. Pro zdejší distribuci by se měl navíc vodík vyrábět přímo v okolí města Hranice na Farmě Trojmezí, a to pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tím přispějeme i k posílení naší energetické soběstačnosti. 

Funguje to?

Zavedení směsi vodíku a zemního plynu už mají úspěšně za sebou naši sousedé: na Slovensku například v obci Blatná na Ostrove nebo v německém Schopsdorfu. Další projekty spojené s vodíkem se aktuálně plánují například v Jihomoravském nebo Ústeckém kraji.

Výhody vodíku

 • Obnovitelný zdroj
  Vodík se vyrábí prostřednictvím elektrolýzy vody za pomoci elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

 • Soběstačnost
  Vodík můžeme vyrábět přímo v České republice a přináší větší nezávislost na dodávkách zemního plynu ze zahraničí.

 • Snižování emisí CO2
  Při spalování neprodukuje žádné škodlivé látky, kromě energie vzniká při jeho spalování jen čistá vodní pára.

Zkontrolujeme vaše odběrná zařízení

Uděláme to zdarma, stačí nám zpřístupnit vaše odběrné místo 

Součástí přípravy na distribuci plynové směsi je kontrola celé plynárenské infrastruktury. To se týká i odběrných plynových zařízení u vás doma nebo ve firmě včetně spalinových cest. Kvůli hladkému průběhu jsme kontrolu rozdělili na:

 • kontrolu odběrných plynových zařízení (domovní rozvody plynu, sporáky, kotle)
 • kontrolu spalinových cest (komíny pro plynové spotřebiče)

S termínem kontroly vašeho odběrného místa vás budeme včas sami kontaktovat. Kontrolu plynových zařízení provedou přímo technici GasNetu. Kontrolu spalinových cest pro nás dělá externí společnost, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Každý pracovník se vám před vstupem prokáže průkazem. Jeho totožnost pak můžete ověřit na naší zákaznické infolince 555 901 555.

Naše plynovody v Hranicích zkontrolujeme sami a bez jakýchkoliv výkopů a omezení v dopravě.


K zahájení distribuce plynové směsi je pečlivá inspekce nezbytná. Nebudeme měnit plynoměr, ani jinak zasahovat do vaší plynovodní přípojky nebo domovních rozvodů. Směs neovlivní chod vašich spotřebičů.

Kdy přesně se začne vodík přidávat do místní sítě, vás budeme včas informovat. Nejdříve to bude až v roce 2024.

56 % kontrol hlásí hotovo

Podařilo se nám dokončit už celkem 281 kontrol. Naši pracovníci našli ve více než čtvrtině případů menší závady, zejména netěsnosti, které na místě a zdarma opravili.

K 23. březnu 2023 se jednalo o 165 kontrol v domácnostech nebo firmách a také o inspekci 116 hlavních uzávěrů plynu u dlouhodobě neaktivních přípojek. Závady u zákazníků jsme odhalili a opravili ve 36 případech. Další čtyři komplikovanější závady naši specialisté v současné době naceňují.

Kontroly jsou jedinečnou příležitostí, jak odhalit případné závady a rychle a bezplatně je vyřešit Každého zákazníka s předstihem kontaktujeme a naplánujeme termín kontroly odběrného místa. Zákazníci si tak ověří, že mají plynové rozvody v pořádku a bezpečné a nemusí vynakládat čas a prostředky na objednání plynoservisu.


Harmonogram

Plynárenství má svou zelenou budoucnost

Připravujeme Česko na vodík

Evropa i Česká republika mají své vodíkové strategie. Střednědobé a dlouhodobé scénáře počítají s přechodem ze zemního plynu na čistý vodík. Vodík ale můžeme začít využívat už i v krátkodobém horizontu. Do distribuce je možné zpočátku přidávat menší příměs vodíku.

Domácnosti i průmysl potřebují jistotu, že dostanou požadované množství energie ve chvíli, kdy ji skutečně potřebují. Plyn tohle zajistit umí a v energetickém mixu má své nezastupitelné místo. Vodík dokážeme přepravovat prakticky beze ztrát, je možné ho skladovat ve velkých množstvích a umožňuje tak vykrývat výpadky méně stabilních zdrojů energie. Bez plynu se také neobejde průmysl, který ho potřebuje pro technologie využívající přímé hoření. Vodík je navíc oproti zemnímu plynu plně obnovitelný.

Dlouhodobě investujeme do spolehlivosti, bezpečnosti a modernizace naší plynárenské infrastruktury. Díky tomu je naše síť technicky připravena na 10% příměs vodíku. A pracujeme dál na tom, abychom byli schopni distribuovat i vetší množství vodíku, až ke konečným 100 %.Palivo se mění, spolehlivá plynárenská infrastruktura zůstává

 
 
Výroba zeleného vodíku:

Vodík je možné vyrábět i lokálně, přímo v České republice, a posilovat tak energetickou nezávislost. K tomu jde o plyn obnovitelný a nízkoemisní, který nezatěžuje životní prostředí.

Elektrolýza

Otázky a odpovědi

Kontakty

Máme podporu:

Dokumenty ke stažení