Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Snižování emisí neboli dekarbonizace je jednou z hlavních cest jak snížit negativní dopady na naše okolí a tím zamezit oteplování naší planety.
Tato meta nám v GasNetu dává velký smysl. Hlásíme se ke klimatickým cílům OSN a zavazujeme se k souladu s Pařížskou dohodou, proto je zmírnění klimatických změn jedním z klíčových pilířů naší strategie.

Jaké emise počítáme?

V současnosti sledujeme a aktivně řídíme naše přímé emise (zařazené v tzv. Scope 1) a nepřímé emise z nakoupené energie (zařazené v tzv. Scope 2), které dále vykazujeme jak na základě polohy (location-based), tak i trhu (market-based).

V současnosti probíhá sledování ostatních nepřímých emisí v celém hodnotovém řetězci (tzv. Scope 3), kde se zaměřujeme zejména na emise vznikající u našich největších dodavatelů materiálů, při výrobě zboží a jeho přepravě.

Vyhodnocujeme také emise z pracovních cest, dojíždění našich zaměstnanců do práce a nakládání s odpady.

Podíl zdrojů emisí

v roce 2022

Cíle dekarbonizace

  • Do roku 2030 chceme snížit emise v rámci Scope 1 a Scope 2 alespoň o 15 % oproti roku 2020. Tohoto cíle můžeme dosáhnout zlepšením procesů na detekci a odstraňování úniků, ale také skrze urychlenou a lépe zacílenou obnovou sítě.
  • Vyvrcholením naší cesty je rok 2040, kdy jsme se zavázali dosáhnout cíle „Net Zero“, neboli klimatické neutrality. Toho dosáhneme zamezením vzniku emisí v celém našem hodnotovém řetězci včetně emisí v rámci Scope 3.
  • Tento krok vyžaduje přechod GasNetu k distribuci zelených plynů (biometan, vodík) a zavedení udržitelných technologií v celém našem provozu.

Seznamte se s plánem naší dekarbonizace a opatřeními k dosažení klimatické neutrality:

Cíle dekarbonizace

Opatření

Připravenost na vodík

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10