Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro odběratele v režimu DPI

14.09.2022

#novinka  #tisková zpráva 

Informace pro domácnosti a maloodběratele, kteří přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele platí jiná pravidla.

V souvislosti s ukončením činnosti vybraných obchodníků s plynem se dodávky pro domácnosti a maloodběratele nepřerušují. Domácnosti a maloodběratelé (s ročním odběrem do 630 MWh), jejichž obchodník s plynem ukončil činnost či nesplnil povinnosti vůči operátorovi trhu s plynem, přecházejí do režimu dodavatele poslední instance.

Na distribučním území GasNetu je dodavatelem poslední instance společnost innogy Energie. Pokud váš obchodník ukončil činnost a týká se vás režim DPI, nemusíte nikam volat a chodit. Dodavatel poslední instance vás sám osloví. U velkoodběratelů (s roční spotřebou nad 630 MWh) není institut dodavatele poslední instance zaveden.

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatelem poslední instance (DPI) je obchodník na trhu s plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Důvodem k zahájení dodávky v režimu DPI je ztráta schopnosti stávajícího dodavatele dodávat plyn koncovým zákazníkům. Dodavatel poslední instance je tak vlastně určitou zárukou pro zákazníky především z řad domácností (s roční spotřebou do 630 MWh), že pro ně bude zajištěná dodávka plynu i v případech, kdy stávající dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn.

Více informací naleznete také na webu Energetického regulačního úřadu: ERÚ - Dodavatel energií zkrachoval, jste chráněni dodavatelem poslední instance.

Dodávka plynu dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle 3 měsíce. V této lhůtě je nutné, aby odběratel uzavřel novou smlouvu o dodávce plynu. Doporučuje se najít nového obchodníka s plynem co nejdříve.

Při přechodu do režimu dodavatele poslední instance je možné nahlásit kontrolní odečet do 5 dní od přechodu do tohoto režimu (prostřednictvím naší aplikace Mobilní samoodečet). Pokud nestihnete stav měřidla nahlásit, vyčkejte na fakturu od původního dodavatele. Stav měřidla bude vyfakturován se spotřebou stanovenou odhadem podle platné legislativy.

Distribuční území GasNetu:

Mapa distribuce

Postup pro velkoodběratele

U této kategorie není zaveden institut dodavatele poslední instance. Je proto nutné bez zbytečného odkladu začít hledat nového dodavatele plynu.

Na stránkách Energetického regulačního úřadu jsou uvedeny všechny subjekty, které mají platnou licenci na obchod s plynem.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10