Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Informace pro zákazníky obchodníků s plynem Manta Energy a.s., Česká energetická a plynárenská s.r.o., a FREE for YOU s.r.o., jejichž subjekt zúčtování společnost Manta Commodities SE, ukončil činnost k 24.3.2022

23.03.2022

#novinka 

Domácnosti a maloodběratelé přecházejí do režimu dodavatele poslední instance. Pro velkoodběratele platí jiná pravidla.

dovolujeme si vás informovat, že společnost Manta Commodities SE ukončila s účinností k datu 24. 3. 2022 svoji činnost. Tato společnost vystupovala pro odběrná místa obchodníků s plynem Manta Energy a.s., Česká energetická a plynárenská s.r.o., a FREE for YOU s.r.o. (u tohoto obchodníka pouze pro část odběrných míst) v roli tzv. subjektu zúčtování. V důsledku této situace budou uvedení obchodníci do dotčených odběrných míst dodávat plyn pouze do dne 24.3. 2022.

Dodávky plynu pro domácnosti a maloodběratele se nezastavují. Od 25. 3. 2022 přecházejí domácnosti a maloodběratelé (s ročním odběrem do 630 MWh) do režimu dodavatele poslední instance, kterým je na distribučním území GasNetu společnost innogy Energie. Společnost innogy Energie není nutné v této souvislosti kontaktovat, sama se na dotčené zákazníky obrátí se všemi potřebnými informacemi.

Kontrolní odečet při přechodu k jinému obchodníkovi můžete provést sami prostřednictvím naší aplikace Mobilní samoodečet do pěti dní od přechodu do režimu DPI. Stav měřidla se jinak stanovuje výpočtem na základě předešlé spotřeby ve shodě s platnou legislativou.

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatelem poslední instance (DPI) je obchodník na trhu s plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Důvodem k zahájení dodávky v režimu DPI je ztráta schopnosti stávajícího dodavatele dodávat plyn koncovým zákazníkům. Dodavatel poslední instance je tak vlastně určitou zárukou pro zákazníky především z řad domácností (s roční spotřebou do 630 MWh), že pro ně bude zajištěná dodávka plynu i v případech, kdy stávající dodavatel pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat plyn.

Více informací naleznete také na webu Energetického regulačního úřadu (ERÚ): Dodavatel energií zkrachoval, jste chráněni dodavatelem poslední instance.

Dodávka plynu dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců. V této lhůtě je nutné, aby odběratel uzavřel novou smlouvu o dodávce plynu.

Distribuční území GasNetu:

Mapa distribuce


Postup pro velkoodběratele

U této kategorie není zaveden institut dodavatele poslední instance. Je proto nutné bez zbytečného odkladu začít hledat nového dodavatele plynu.

Na stránkách Energetického regulačního úřadu jsou uvedeny všechny subjekty, které mají platnou licenci na obchod s plynem.

Současně jsme do vašich e-mailových schránek zaslali detailní informace včetně kontaktu na pracovníky, kteří jsou připraveni vám poskytnout další součinnost.

Pokud jste e-mailovou zprávu neobdrželi, obraťte se prosím na naši zákaznickou linku 555 90 10 10, kde vám bude kontakt na odpovědné pracovníky předán.