Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Škody u překopnutých plynovodů jdou do milionů. GasNet eviduje za loňský rok přes 500 případů

02.06.2023

#novinka  #tisková zpráva 
V loňském roce došlo v distribuční síti GasNet ke 502 případům narušení plynárenského zařízení. Nejčastější příčinou narušení byly neodborně prováděné stavební a zemní práce. Takových případů bylo loni 409. Ohroženo bylo nejen zdraví lidí, ale i okolní majetek. Přitom jde takovým situacím zabránit vytyčením sítí, apeluje na stavebníky největší český distributor plynu, skupina GasNet.

 

Vytyčení poskytuje stavbníkům gasnet zdarma

Příkladem může být nedávný incident u českých Veltrus. Stavbaři při frézování vozovky narazili na plynovod, který poškodili. Uniklý plyn vzplanul a na místě musela zasahovat plynárenská pohotovost společně s hasiči. Nebo událost v moravských Olbramicích, nedaleko Litovle. Při výkopových pracích tady došlo k poškození středotlakého plynovodu a bez plynu se dočasně ocitla skoro polovina obce.

Ročně takto vznikají škody v řádu miliónů, které pochopitelně po viníkovi vymáháme Nejčastěji stojí za narušením našich plynovodů neodborné stavební práce. K narušení plynovodů nebo plynovodních přípojek dochází například lžící rypadla, nebo i obyčejným krumpáčem,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.

V důsledku těchto nehod bylo loni dočasně odstaveno od dodávek plynu 4 003 zákazníků. Jen za první čtvrtletí letošního roku, kdy začala stavební sezóna, zaznamenali plynaři z GasNetu už 60 případů narušení plynárenské sítě. Přitom šlo těmto škodám předejít. GasNet jako provozovatel distribuční soustavy poskytuje stavebníkům bezplatně tzv. vytyčení. Spočívá v tom, že jim distributor přímo na staveništi vyznačí polohu plynárenského zařízení.

Bez stanoviska stavebník porušuje zákon

Základem bezpečného provedení stavebních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je souhlas distributora s provedením stavební činnosti.

Stavebník od nás obdrží stanovisko, na základě kterého si může vytyčení plynárenských sítí objednat. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačné porušení legislativy. Jak vydání stanoviska, tak vytyčení děláme zdarma,“ vysvětluje Petr Koutný z GasNetu.

Vytyčení je zdarma a požádat jde online

Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje GasNet portál Distribuce plynu online (dpo.gasnet.cz). Tady je možné po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska získat informaci o poloze plynovodů nebo získat souhlas se stavební činností. Následně stavebník požádá plynaře o vytyčení průběhu plynárenských zařízení na svém staveništi.

Samotné vytyčení vypadá tak, že přímo na stavbě vyznačí technik GasNetu detektorem polohu plynovodů nebo plynovodní přípojky. Jejich trasu pak namaluje reflexní barvou přímo na zem, aby stavebníci věděli, kde případně kopat s maximální opatrností.

Jakmile stavební práce skončí, je potřeba plynaře znovu přizvat ke kontrole stanovených podmínek a prověření, jestli nedošlo při pracích k poškození plynovodů. Zasypání obnaženého potrubí se zároveň řídí přesným technologickým postupem, který musí rovněž stavbaři dodržet.

Výkop naslepo se nevyplácí

Pokud není provedeno před výkopem vytyčení, riskuje se tím nejen zdraví osob. Narušení s sebou nese náklady za uniklý plyn a opravu potrubí včetně práce plynařů, které distributor po viníkovi vymáhá. Vážné případy se navíc předávají na Energetický regulační úřad.

Energetický regulační úřad rozhoduje podle závažnosti havárie také o výši udělené pokuty,“ uvádí Petr Koutný a pokračuje: „Bez vytyčení a přesného určení polohy plynovodu nesmí být stavební činnosti vůbec zahájeny.

Cítíte plyn? Volejte 1239

Pokud už k narušení plynovodní přípojky nebo plynovodu dojde, je nutné okamžitě volat non-stop plynárenskou pohotovost na telefonním čísle 1239, případně přivolat hasiče. Všechna volání plynaři prověřují.

Více informací najdete na gasnet.cz/vytyceni.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10