Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Jiří Nováček: IT má teď v energetice obrovský potenciál

08.08.2023

#novinka  #tisková zpráva 
Potenciál IT v energetice je nyní větší než v bankovnictví nebo telekomunikacích. Je to dáno transformací energetiky, přičemž plynárenství není výjimkou, říká šéf IT oddělení GasNetu, největšího tuzemského distributora plynu.

 

Jiří Nováček pracoval 25 let v telekomunikacích, kde řídil klíčové projekty pro O2 nebo CETIN. Před třemi lety se rozhodl pro změnu: přestoupil do energetiky. „V GasNetu připravujeme Česko na vodík, takže tu rosteme na zajímavých projektech. Zcela klíčová je bezpečnost,“ říká Jiří Nováček v rozhovoru o IT v kritické infrastruktuře.

Proč jste před třemi roky opustil telekomunikace a šel do GasNetu?

Je to docela klasický příběh: Po pětadvaceti letech jsem chtěl vyzkoušet něco jiného. A protože jsem v minulosti budoval IT pro CETIN, byl GasNet v energetice logická volba. Ačkoliv patří CETIN a GasNet do jiného byznysového segmentu, oba jsou takříkajíc velmi podobné bytosti – obě společnosti se osamostatnily, jsou součástí kritické infrastruktury, patří mezi regulované subjekty, operují na velkoobchodním trhu a poskytují infrastrukturální služby – CETIN telekomunikační a GasNet plynárenské. V GasNetu jsem dostal možnost stavět IT tým s kulturou podle mojí DNA, tedy otevřeně, transparentně. A to se mi líbí.

Když srovnáte telekomunikace a energetiku z pohledu IT, jaký je mezi nimi rozdíl?

Zásadní rozdíly vidím v konkurenci a v následné dynamice obou světů. V telekomunikacích je větší míra konkurence, tedy i inovací, takže se vše mění velkou rychlostí. Není to tak dávno, co využívalo internet jen pár lidí a dnes převrátil životy nás všech naruby. A co se mezi tím stalo v plynárenství? Zjednodušeně řečeno: stále se pokládaly trubky a plyn tekl. Jenomže i to se mění. Ačkoliv není v energetice tak silný obchodní tlak jako v telekomunikacích, přicházejí tlaky jiné. Tentokrát doslova existenciální. A během nich začíná IT podporovat transformaci energetiky, která tu nebyla od dob průmyslové revoluce.

V jakém smyslu?

První trend je, že v důsledku globálního oteplování celý svět dekarbonizuje energetiku i průmysl. A ačkoliv zemní plyn bude pro fungování české ekonomiky klíčový ještě minimálně dekádu, postupně ho chceme nahradit obnovitelnými plyny – vodíkem a biometanem. Plyn je stabilní nosič energie a obdobně jako elektřina ze slunce nebo větru má obnovitelnou budoucnost.

Další budíček pro evropskou energetiku nastal v souvislosti s válkou na Ukrajině, která opět urychluje transformaci plynárenství na obnovitelné plyny. No a tyhle dva trendy vyvolávají v celé energetice hluboké strukturální změny. V GasNetu podíl biometanu v distribuční síti už teď navyšujeme pomocí připojování biometanových stanic a plynárenskou soustavu současně připravujeme na vodík. Transformace celé energetiky bude kolosální, IT sektor ji bude významně podporovat, a to i v oblasti bezpečnosti. Ta je pro kritickou infrastrukturu klíčová. Zcela klíčová.

Pojďme se zastavit u bezpečnosti a specifik IT v kritické infrastruktuře. Jaká jsou?

Pokud by nefungovaly kritické informační systémy v plynárenství, může jít o extrémně nebezpečnou situaci pro celý stát. Pro pochopení rozměru je dobré si představit, že GasNet teď pečuje o plynárenskou síť dlouhou 65 000 km, na které je 3 600 regulačních stanic a mnoho dalších plynárenských zařízení. Česká republika přitom spotřebovává více energie z plynu než z elektřiny. Podílíme se tedy klíčově na chodu celého státu, a proto je i náš pohled na bezpečnost unikátní. V celé firmě jde o základní hodnotu, kterou máme jasně vetkanou do výkonnostních cílů. Důraz na bezpečnost nás odlišuje od většiny firem.

Můžete uvést konkrétní příklady?

Abychom minimalizovali hrozby, oddělujeme kritické informační systémy od těch běžných, uživatelských. Zvláštní pozornost věnujeme implementaci prvků, které by mohly zvýšit zranitelnost. Nastavený máme systém čtyř očí, kdy se o kyberbezpečnost starají dva samostatné týmy. Silnou pozornost věnujeme oblastem, jako jsou Business Continuity Management a Disaster Recovery. Architekturu máme postavenou tak, abychom minimalizovali výpadky kritických služeb a současně musíme být připraveni na to, abychom dokázali systémy v nějakém čase obnovit.

Současně se snažíme udělat z kyberbezpečnosti přirozenou součást života plynařů. Protože pak se bezpečnostní návyky snáze přenáší i do pracovních aktivit. Online semináře o kyberbezpečnosti tak třeba občas pořádáme i pro rodinné příslušníky zaměstnanců. Snažíme se o jednoduchost, zábavnost. Považujeme to za lepší formu zlepšování se než jen vydávání příkazů. Obezřetnost plynařů zvyšujeme ale i simulovanými phishingovými kampaněmi.

Jak spolupracujete s NÚKIB?

Využíváme metodiky NÚKIB, který nám také ukládá reaktivní opatření, vydává varování a doporučení, na která reagujeme. Samozřejmě sdílíme informace důležité pro zvyšování bezpečnosti kritické informační infrastruktury. Spolupracujeme tedy standardizovaným způsobem.

Jaká je vize IT v GasNetu a na jakých projektech pracujete?

Připravujeme GasNet a jeho distribuční síť na přechod k obnovitelným plynům, a to kompletně po stránce IT a analytické. Na 100% vodík chceme v GasNetu přejít postupně, kdy nejprve plánujeme mixovat zemní plyn s biometanem a vodíkem. Což je zásadní změna. Pro další řízení distribuce tak budou ještě důležitější data z plynárenské sítě. A nejen z ní, ale i z celé firmy. S tím nám pomáhají dva projekty.

Prvním je „AM360“, ve kterém chceme mít lepší přehled o našich aktivech v celém jejich životním cyklu. Každý rok investujeme miliardy korun do zvýšení spolehlivosti, bezpečnosti a modernizace naší infrastruktury, a proto zavádíme velmi pokročilý Enterprise Asset Management System, který nám pomůže distribuci efektivněji rozvíjet.

Druhým je „Datová platforma“. Na moderním frameworku AWS stavíme unikátní datový sklad, kde koncentrujeme data nejen z plynovodů, ale ze všech částí GasNetu – z nákupu, ESG, ekonomických úseků atp. Chceme je mít hezky v kontextu pro rychlé analýzy, správné rozhodování a bezpečný rozvoj distribuce.

V dalších projektech se zaměřujeme na automatizaci práce. V kancelářských profesích je trend očekávaný, ale my se soustředíme i na práce v terénu. Průměrný věk zaměstnanců GasNetu je 47 let, takže nás postupně čekají masivnější odchody do důchodů. Kromě náboru nových plynařů se proto zaměřujeme na automatizaci činností, jako jsou inspekce plynovodů pomocí dronů nebo satelitního snímkování.

Je v něčem IT GasNetu ještě specifické?

Určitě. Osmdesát procent našich služeb máme už v cloudu a v maximální míře zavádíme standardizovaná IT řešení. To v energetice není vůbec zvykem. Energetika vždy fungovala na velmi customizovaných systémech a my jsme tohle začali měnit. Například se nám díky tomu se SAP v rekordně rychlém čase podařilo vyměnit ERP systém. Zvládli jsme to během roku. Ve své profesní historii si něco takového nepamatuji. A myslím, že unikátní je do velké míry i naše firemní kultura, kdy jsme letos získali ocenění „Férový zaměstnavatel s dobrou atmosférou“. Kdo se v těchto oceněních vyzná, ten ví, že tohle je docela špička, protože vás hodnotí přímo zaměstnanci na Atmoskopu.

Jak byste charakterizoval kulturu v IT týmech GasNetu?

Pro nás jak opravdu klíčová otevřenost, respekt a důvěra. Bez nich nemůžete dobře růst, pojmenovat problémy, řešit je. Nehrajeme si na manažerské role, jde nám o výsledek a tomu odpovídá i skladba lidí v našem IT. Tenhle kulturní mix nás posouvá vpřed. Když k tomu přidáte unikátní IT projekty plus snahu firmy o maximální flexibilitu pro zaměstnance, kdy home office u nás zůstává standardem, no tak je GasNet prima místo pro IT. Energetika otřese světem a zajímavá IT jízda začíná tady.

Zdroj: Jiří Nováček (GasNet): IT má teď v energetice obrovský potenciál - Lupa.cz

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10