Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

GasNet připojil první čističku odpadních vod vyrábějící biometan

18.10.2023

#novinka 
Unikátní technologii začala používat čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodu. Při technologických procesech čištění odpadní vody vzniká surový bioplyn, který po jeho vyčištění na biometan vtláčí distribuční společnost GasNet do své plynárenské sítě. Tento způsob výroby biometanu pro běžnou distribuci představuje špičku v oblasti oběhového hospodářství. Vyrobený biometan může být použit pro vytápění v místních rodinných domech nebo jako ekologické palivo v dopravě.
ČOV Havlíčkův Brod

Čistírna odpadních vod v Perknově v Havlíčkově Brodu posílá každou hodinu do své biometanové úpravny 140 kubíků bioplynu. Do plynárenské distribuční soustavy se následně vtláčí až 90 kubíků biometanu za hodinu. Obnovitelný plyn je svými vlastnostmi plně zaměnitelný se zemním plynem a při jeho používání si odběratelé nevšimnou žádného rozdílu.

Úprava bioplynu pocházejícího z čistírenského kalu na biometan probíhá membránovou separací. V rámci předúpravy se bioplyn nejprve vysuší a následně se odstraní sirovodík, amoniak a podobné nežádoucí složky surového bioplynu. Pomocí polymerových membrán se v poslední fázi výroby biometanu oddělují molekuly metanu a oxidu uhličitého, přičemž čistý metan se po ověření kvality vtláčí do distribuční soustavy.

Podíl zeleného plynu v distribuci roste

Dál zvyšujeme podíl tohoto obnovitelného plynu v naší síti. Havlíčkův Brod je pátou výrobnou biometanu, která dodává plyn do naší distribuční soustavy. Biometan posiluje energetickou nezávislost České republiky a jde ruku v ruce s podporou udržitelné ekonomiky, jejíž principy jako největší český distributor plynu rozvíjíme,“ říká Ivo Jirovský, Chief Asset Officer GasNetu, který má připojování výroben plynu na starosti.

Vyrobený biometan, který GasNet distribuuje plynárenskou soustavou ve městě a jeho okolí, může být využit pro vytápění v rodinných domech, pro průmyslové účely nebo jako ekologické palivo v dopravě.

Plynovody si s biometanem bez obtíží poradí. Zemní plyn i biometan jsou svými vlastnostmi zaměnitelné a plynárenská infrastruktura včetně regulace tlaku nebo měření spotřeby je na biometan plně připravena.

Plyn před vstupem do distribuce kontrolujeme, aby všechny jeho parametry odpovídaly potřebným normám. Jeho kvalitu a množství sleduje náš dispečink on-line. Kromě toho k plynu přidáváme kvůli bezpečnosti typický zápach, protože stejně jako zemní plyn není ani biometan sám o sobě cítit,“ vysvětluje Ivo Jirovský z GasNetu.

Na celém svém distribučním území GasNet měsíčně vtláčí až 230 000 kubíků biometanu. S tímto obnovitelným plynem začal jako první distributor v Česku už v roce 2019, kdy ke své soustavě připojil bioplynovou stanici v Rapotíně na severní Moravě. Loni se k ní přidaly stanice v Litomyšli ve východních Čechách a v Horní Suché na Karvinsku. Letos začala biometan, kromě Havlíčkova Brodu, dodávat do sítě ještě bioplynka v Mladé Boleslavi.

Biometan by mohl v České republice do roku 2030 nahradit 10 až 15 % spotřeby zemního plynu pro vytápění i silniční dopravu. V Česku je už více než 550 bioplynových stanic, které mohou vyrábět biometan.

Podívejte se na reportáž České televize:

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10