Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Eva Netušilová z GasNetu: Tvoříme cestu pro vodík

10.10.2023

#novinka  #tisková zpráva  #vodik  #budoucnost 
Tým Evy Netušilové formuje podobu plynárenství pro další dekády. „Připravujeme Česko na vodík. Nejzásadnější pro naši práci je schopnost učit se, protože prošlapáváme cestu, po které u nás ještě nikdo nešel,“ říká manažerka strategického Asset Managementu společnosti GasNet. S Evou Netušilovou jsme si povídali nejen o energetice, ale také o roli žen v technických oborech, respektu k inovacím a hledání životní rovnováhy.
 

 

Jak se pracuje manažerce v plynárenství, které je doménou mužů?

Skvěle. Jednak jsem na převážně mužský kolektiv zvyklá, protože jsem studovala Fakultu strojní Západočeské univerzity, a současně moje ženství není v GasNetu určujícím prvkem. Klíčová je tu odbornost, a když ji máte, získáte i respekt.

Plynárenství je navíc doménou mužů zcela přirozeně, protože je tu velký podíl fyzicky náročné práce. Pro spokojenost považuji za důležité mít možnost svobodně si vybrat profesi a také mít dostatek pracovní flexibility. Tu potřebujete pro sladění pracovního života s osobním. Obojího se mi v GasNetu dostává hojně. Byl to i jeden z důvodů, proč jsem si GasNet vybrala.

Můžete být konkrétnější?

Před GasNetem jsem získala zkušenosti na energetických projektech pro Doosan Škoda Power. Pak se mi na narodila dcera, pracovala jsem na částečný úvazek a v době, kdy jsem přemýšlela, že se vrátím na plný, mě oslovili z GasNetu. Dostala jsem nabídku připravovat plynárenství na vodík. To mě hodně lákalo. Ale současně jsme si říkala, že nechci práci, kde bych byla zavřená v jednom kuse od sedmi do šesti, takže bych ani nemohla dobře pečovat o dceru. Už na pohovoru jsem ale zjistila, že větší míra pracovní flexibility je v GasNetu samozřejmostí. Ať už jde o práci z domova pro kancelářské profese nebo zkrácenou pracovní dobu.

Zmiňovala jste vaše studium na Fakultě strojní. Ženy se obecně na technické obory nehrnou. Proč?

Důvodů je více: stereotypy, které již v dětství škatulkují, co je pro holky a co pro kluky; málo inspirativních ženských vzorů nebo vědomí toho, že v některých oborech stále nejsou rovné možnosti. I když tohle všechno přejdete a vyberete si nakonec technické vzdělání, tak přijde narození dětí. Najednou je tu další rozhodování, jestli vzhledem k vysokým nárokům, není lepší změnit obor. Přitom by pomohlo dát lidem více svobody, umožnit jim častěji pracovat na zkrácené úvazky. Aby třeba nebyli za exoty tátové, kteří se více starají o děti. Samozřejmě v případech, kdy to má smysl. Mám pocit, že se to zlepšuje, ale možnosti nejsou v České republice ani zdaleka vyčerpané.

Jinak studovat technické obory je zábavnější, než se může na první pohled zdát. Je to prima způsob, jak v životě užitečně aplikovat matematiku, fyziku a chemii. Ty jsou důležité pro pochopení světa kolem nás. Společně s dalšími znalostmi pomáhají při hledání udržitelné cesty lidské existence i při péči o životní prostředí.

Název vaší profese je manažerka strategického Asset Managementu. Co to znamená?

Asset, česky aktivum, je prostředek zisku. Může to být třeba byt, který někomu pronajímáte. V případě GasNetu je to 65 tisíc kilometrů plynovodů plus souvisejících zařízení, kterými přivádíme plyn do českých domácností a firem. Já pro GasNet vedu tým, se kterým připravujeme strategii obnovy a rozvoje plynárenské sítě. Analyzujeme data o našich aktivech, dáváme je do souvislosti s možným vývojem v energetice. Na základě toho připravujeme investiční plány. Ovlivňujeme to, jak bude síť vypadat za 10, 20, 30 let. Zkrátka: Tvoříme budoucnost plynárenství.

Jaká ta budoucnost má být?

Udržitelnější a obnovitelná. To jsou asi dvě nejvýstižnější slova v době, kdy v důsledku globálního oteplování nahrazuje celý svět fosilní paliva nízkoemisními zdroji. Plyn jako médium má tu výhodu, že je stabilním nosičem energie a obdobně jako elektřina ze slunce nebo větru má i on obnovitelnou budoucnost. Tu představují vodík a biometan. Samotný zemní plyn bude pro fungování české ekonomiky nepostradatelný ještě více než dekádu, postupně ho ale chceme nahrazovat právě těmito obnovitelnými plyny.

Podíl biometanu v distribuční síti navyšujeme už teď díky připojování biometanových stanic. Nedávno jsme do sítě zapojili pátou stanici, která v Havlíčkově Brodě vyrábí biometan z odpadních vod. Těsně před ní pak stanici v Mladé Boleslavi, kde plyn vyrábí z bioodpadu. Jezdí tam na něj městská hromadná doprava a díky naší distribuci si na takto vyrobeném plynu lidé uvaří. Posilujeme tak i energetickou nezávislost České republiky.

Liší se nějak biometan od zemního plynu?

Kromě původu v podstatě nijak, ty plyny jsou vzájemně zaměnitelné a jako GasNet automaticky hlídáme kvalitu vtláčeného biometanu do naší sítě. Potenciál biometanu je přitom enormní. V České republice by mohl do roku 2030 nahradit až 15 % spotřeby zemního plynu pro vytápění i silniční dopravu.

A vodík?

Symbolicky řečeno: Ten je obrazem budoucnosti a my tomu obrazu teď malujeme základní obrysy. Dlouhodobě investujeme do modernizace plynárenské sítě. Díky tomu bychom už dnes zvládli distribuovat až 20% příměs vodíku v zemním plynu. V budoucnu se chceme postupně dostat až na 100 procent, kdy nejprve plánujeme distribuovat směs vodíku se zemním plynem a biometanem. Naši síť na to připravujeme už teď. Je to o investicích do technologií, digitalizace, ale také o vzdělávání a náboru nových lidí. Současně chystáme několik pilotních projektů a jednáme s vybranými obcemi o vstřikování vodíku do lokální sítě. Nejsme přitom sami. Ve vodíku vidí potenciál řada zemí a investorů po celém světě. Vodík bude hrát důležitou roli v energetickém mixu České republiky. Představit si ho můžete jako baterku, do které lze uložit energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů jako jsou slunce nebo vítr, a to ve chvílích, kdy je této energie přebytek.

Pokud by někdo chtěl pracovat ve vašem týmu, jaké by měl mít schopnosti?

Záleží na konkrétní pozici. Pro některé profese jsou zapotřebí tvrdé technické dovednosti, znalosti z oblasti strojírenství, energetiky, chemie, ekonomiky či datové analýzy. Vždy je ale důležité analytické myšlení, schopnost hledat souvislosti, a především ochota učit se novým věcem. Světová energetika prochází kolosální transformací a my teď prošlapáváme cestu, po které u nás ještě nikdo nešel. Jako lidé máme tendenci žít v rutině. Změny jsou pro nás nepohodlné, jenomže technologie se dnes dynamicky mění a kdo nebude otevřený novým věcem, tomu jednoduše ujede vlak. To platí pro lidi i pro firmy.

A protože tu cestu jdeme poprvé, nikde nenajdu experta, který nosí v kapse jasný recept, jak převést distribuční soustavu na vodík. Ačkoliv v minulosti se velmi vzdáleně obdobná transformace plynárenství podařila, a to ze svítiplynu na zemní plyn. Tohle je ale řádově těžší písemka. A je o zcela novém stylu práce.

V jakém smyslu?

Co řekl dříve vedoucí týmu, to bylo svaté, nezpochybňovalo se. Dnes má vizi, zkušenosti plus odborný základ, ale jinak se učí společně s týmem. Za pochodu. Společně tvoří, společně hledají cesty. Klíčové proto je nebát se dělat chyby. Tím nemyslím ty vážné, které by ohrožovaly něčí zdraví nebo finanční stabilitu, myslím tím nebát se rychle zkoušet dílčí věci před nasazením do života firmy. A když něco nejde, tak hledat jiné cesty.

V této souvislosti považuji za esenciální mít respekt nejen ke stáří a zkušenostem, ale i respekt k novým postupům a technologiím. Mít respekt k mladým lidem, kteří novou cestu nejčastěji prošlapávají. To je můj recept pro udržitelnější budoucnost.

 

Eva Netušilová

V roli manažerky strategického Asset Managementu skupiny GasNet připravuje Česko na obnovitelné plyny: vodík a biometan. Za klíčové vlastnosti považuje otevřenost a schopnost učit se. Maluje obrazy, miluje vodu a s ní související sporty. Potkat ji můžete s rodinou v přírodě.


O skupině GasNet

GasNet provozuje největší plynárenskou distribuční soustavu v České republice. Pečuje o 65 000 km plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. Je součástí kritické infrastruktury státu, zajišťuje bezpečné dodávky zemního plynu pro 2,3 miliónů domácností a firem.

Společnost získala prestižní titul Férový zaměstnavatel s dobrou atmosférou roku 2023. V roce 2022 se jako první v české energetice stala signatářem Women’s Empowerment Principles (WEPs). Připojila se tak ke globální komunitě společností, které dle principů OSN veřejně posilují diverzitu a férovost.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10