Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Ladislav Landa: IT mění energetiku a energetika IT

04.12.2023

#novinka  #tisková zpráva 
Ladislav Landa vede tým IT architektů a byznys analytiků skupiny GasNet. Přečtěte si rozhovor o výstavbě datového skladu a potenciálu IT v energetice.

 

Ladislav Landa vede tým IT architektů a byznys analytiků největšího tuzemského distributora plynu, skupiny GasNet. „Od práce s lidmi se rád vracím k lopatě – tedy za počítač,“ říká původní profesí programátor. S Ladislavem Landou jsme si povídali o výstavbě datového skladu a potenciálu IT v energetice.

Jak to máte s oním symbolickým vracením se k lopatě?

V devadesátkách jsem začínal jako programátor a dodnes se snažím střídat manažerské role s rolemi koncového architekta. Takhle mě to naplňuje. Rád se prostě od řízení lidí vracím ke kořenům IT. Neztrácím díky tomu kontakt s odbornou prací, lépe objevuji nové technologie i jak lidé přemýšlejí. To vše považuji za základ pro manažerskou roli. Souvisí to také s tím, že nemám rád rozdělování lidí do nějakých kast.

Do GasNetu jste přestoupil z CETINU před třemi roky. Proč?

Protože tady rosteme na opravdu zajímavých projektech. IT tu mimo jiné podporuje kolosální transformaci plynárenství, které na jedné straně diverzifikuje zdroje zemního plynu, a na straně druhé zavádí plyny obnovitelné. GasNet už dnes distribuuje biometan, prodává bioLNG a připravuje se na vodík. Což je zásadní změna. Klíčovými se tak stávají data z plynárenské sítě a celé firmy.

Můžete uvést konkrétní příklad?

Jedním z takových projektů je „Datová platforma", kdy na moderním frameworku AWS stavíme jedinečný datový sklad. Chceme v něm shromažďovat data nejen z plynárenského provozu a plynárenských zařízení, ale i z ostatních oblastí firmy: z ekonomických, nákupu, personálních nebo ESG. Cílem je poskytnout tato data v kontextu pro bezpečný rozvoj distribuční sítě.

Něčím podobným si už v minulosti prošly telekomunikace a bankovnictví.

Ano. Velmi brzy poznaly hodnotu dat pro byznys, stejně jako potřebu sjednotit a automatizovat jejich sběr pro analýzy a reporting. Teď se tahle dynamika přesouvá do transformace energetiky, a to díky potřebě přejít na obnovitelné zdroje a také díky globální bezpečnostní krizi. V GasNetu budujeme datovou platformu, abychom mohli poskytovat data založená na principu Single Version of Truth. Při návrhu architektury kopírujeme referenční architekturu AWS pro Lake House řešení pro strukturovaná, nestrukturovaná a velká data. A protože jsou data pro budoucnost GasNetu klíčová a firma je součástí kritické infrastruktury státu, hlavní kompetence v rozvoji datového centra chceme ponechat našim zaměstnancům. Proto aktuálně hledáme seniorní BI analytiky a vývojáře.

Vedete tým složený z IT architektů a byznys analytiků. Jak tým funguje a proč obě odbornosti řídíte jednotně?

Jednak ten tým není velký: Je složený z osmi interních expertů a jednoho externího na výpomoc. Byznys analytici jsou takovým mostem mezi celou firmou a IT. To znamená, že poznávají potřeby lidí ve firmě a vyhodnocují jejich požadavky na IT řešení. Detailní zadání pak předávají architektům, z čehož dva Solution Architekti pracují na konkrétních aplikačních řešeních a dva Podnikoví Architekti řídí rozvoj IT architektury na strategické úrovni; tedy s větším přesahem do budoucnosti. Všichni v týmu mezi sebou úzce spolupracují, takže řídit je jako jeden tým dává jasný smysl.

No a mým úkolem je zajistit týmu komfort pro špičkové výkony. Snažíme se fungovat hodně otevřeně, flexibilně, takže běžně pracujeme na dálku, z domova. Samozřejmě to klade větší nároky na manažery, ale dlouhodobě se nám takový styl práce osvědčuje. Docela dobrým potvrzením toho je fakt, že se díky hodnocení zaměstnanců GasNet letos stal Férovým zaměstnavatelem roku.

Jakými pravidly se řídíte při výstavbě architektury?

Protože jsme součástí kritické infrastruktury státu, tak hlavním principem je bezpečnost. Do kritické informační infrastruktury se snažíme nezanést prvky, které by ji mohly ohrozit. Rizika dále minimalizujeme tím, že oddělujeme kritické informační systémy od těch běžných. Soustředíme se také na oblasti Business Continuity Management, Disaster Recovery a úzce spolupracujeme s týmem kybernetické bezpečnosti.

Dalším pravidlem je, že upřednostňujeme SaaS multitenantní řešení. Nevymýšlíme zkrátka znovu kolo: jak evidovat majetek, jak fakturovat atp. V maximální míře zavádíme standardizovaná IT řešení a osmdesát procent našich služeb provozujeme v cloudu, což v energetice není obvyklé.

No a s výjimkou několika globálních hráčů fungujeme s lokálními dodavateli. Tyhle principy aplikujeme dlouhodoběji a důsledně, takže splnění požadavků regulace NIS2 by pro nás nemělo představovat zásadnější problém. Naši energii tak můžeme efektivněji směřovat do dalších IT projektů spojených s rozvojem distribuční sítě.

Například?

Například „AM360“. V GasNetu každoročně investujeme miliardy korun do modernizace infrastruktury, a proto zavádíme sofistikovaný systém správy podnikových aktiv, který umožní efektivnější, datově řízený rozvoj distribuce pro budoucnost plynárenství. Těch projektů je opravdu mnoho, proto doporučuji sledovat energetiku, která je teď klíčovým místem pro IT. IT mění energetiku a energetika IT. Oba obory teď fungují jako spojené nádoby.

Zdroj: IT mění energetiku a energetika IT, říká Ladislav Landa z GasNetu - Lupa.cz

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10