Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

GasNet zvyšuje podíl biometanu v síti. Připojil výrobnu v Rakvicích

08.03.2024

#novinka  #budoucnost 
Na jižní Moravě začali zemědělci s obnovitelným biometanem. Provoz zahájila výrobna biometanu v Rakvicích nedaleko Břeclavi. Vtláčecí jednotka dokáže za hodinu poslat do distribuční sítě GasNet 114 kubíků zeleného plynu. Předpokládaná roční výroba biometanu je 6 840 MWh. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnil i ministr životního prostředí Petr Hladík.

Bioplynová stanice v Rakvicích zpracovává odpad z rostlinné a živočišné výroby. Původní stanice z roku 2013 se rozhodli její majitelé modernizovat a rozšířit dosavadní výrobu elektřiny a tepla o výrobu biometanu, který přes distribuční plynovody GasNetu posílají až ke konečným odběratelům. Biometan tady získávají z bioplynu pomocí membránové separace dodané společností agriKomp Bohemia. Jako distributor zajišťuje GasNet odorizaci plynu a měří, v jaké kvalitě a množství přichází plyn 588m dlouhým těžebním plynovodem do naší distribuce.

Rakvice jsou už šestou výrobnou biometnau, která dodává plyn do sítě GasNet. Na konci loňského roku vtláčely všechny výrobny připojené do této soustavy zhruba 2 800 MWh měsíčně.

Biometan potřebuje podporu

Ozeleňování plynu a postupné navyšování podílu biometanu je pevnou součástí naší strategie. Připojovací proces výroben biometanu, jako je ta v Rakvicích, jsme plně standardizovali. Podíl tohoto obnovitelného plynu v naší síti se neustále zvyšuje. Přesto je to s ohledem na potenciál České republiky pořád velmi málo. Česko teď potřebuje nastavit funkční řešení státní podpory jak pro výrobu biometanu, tak pro jeho využití – zejména v sektoru teplárenství, průmyslu nebo dopravě,“ řekl přímo na otevření stanice Filip Dostál, který v GasNetu vede Business Development.

Zatímco bioplyn obsahuje zhruba 55 procent metanu, 40 procent oxidu uhličitého a zbytek tvoří další látky, biometan obsahuje minimálně 95 procent metanu. Jeho výhodou je, že má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn. Biometan vyrobený přímo v tuzemsku tak posiluje i energetickou bezpečnost země. Biometan ani nevyžaduje žádné technologické úpravy. Zvládnou ho plynové kotle i sporáky, a všechna další zařízení na zemní plyn. Biometan by mohl do roku 2030 nahradit 15 % zemního plynu a pomoci dekarbonizovat průmysl, vytápění domácností i dopravu.

Naší snahou je podporovat vznik dalších biometanových stanic. V Modernizačním fondu chystáme otevření speciálních výzev právě na podporu výroby zelených plynů,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík. Ministerstvo životního prostředí v rámci Modernizačního fondu chystá nově podporu pro odpadové biometanové stanice ve výzvě Greengas.

Přestavba bioplynových stanic na výrobny biometanu, které by dodávaly obnovitelný plyn do distribuční sítě, uvítal i náměstek ministra zemědělství Radek Lanč: „Zvyšování energetické soběstačnosti České republiky považuji za jednu z hlavních priorit a jsem velmi rád, že sektor zemědělství může k této ambici významně přispět. Rozvoj produkce biometanu a jeho získávání ze zemědělské biomasy je z mého pohledu velmi perspektivní a může také pomoci zemědělcům diverzifikovat jejich příjmy.“

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10