Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

GasNet spojí síly ve výrobě vodíku s německým Graforce

09.04.2024

#novinka  #tisková zpráva  #vodik  #budoucnost 
Plynárenská skupina GasNet spojila síly s evropským lídrem ve vodíkových technologiích využívajících plazmu, německou společností Graforce. Plynaři podepsali s kolegy z Berlína společné memorandum o spolupráci v oblasti výroby vodíku prostřednictvím plazmové pyrolýzy. Ta je cestou, jak z dostupných surovin vyrábět čistý vodík za konkurenceschopnou cenu.

Jens Hanke (Graforce) a Martin Gebauer (GasNet)

Skupina GasNet dlouhodobě připravuje svou distribuční síť na přechod k nízkoemisnímu vodíku. Už teď by plynovody zvládly distribuci 20% příměsi vodíku k zemnímu plynu. Plynaři z GasNetu ale stojí v čele zelené proměny celého plynárenského a energetického trhu a nenechávají stranou ani otázku výroby a spotřeby nízkoemisních plynů.

„Cenově dostupného vodíku je na českém trhu málo. Chceme nastartovat jeho širší výrobu. V podmínkách České republiky zatím není produkce zeleného vodíku konkurenceschopná. Získávání vodíku inovativním způsobem přes pyrolýzu v synergii s využitím plynárenské infrastruktury umožní vodík vyrábět za méně než polovinu nákladů, které by stál zelený vodík vyráběný v Česku standardním způsobem. To je dobrá zpráva především pro sektor dopravy, ale také průmyslu a teplárenství,“ vysvětluje Martin Gebauer, CEO skupiny GasNet.

Vodík se dá pomocí pyrolýzy vyrábět z plynů a surovin dostupných v Česku, jako jsou zemní plyn nebo dokonce amoniak. Výjimkou není ani biometan, jehož objem produkovaný v Česku stále roste. Zajímavá je i výroba vodíku z důlních plynů, kdy se dříve problematická ekologická zátěž dá proměnit v nízkoemisní plyn využitelný v průmyslové výrobě nebo energetice. 

„Naším cílem je být nedílnou součástí dekarbonizace České republiky. Spolupráce se společností Graforce, která patří k evropské špičce, nám otevírá nové horizonty v oblasti výroby nízkoemisního plynu. Memorandum je odrazovým můstkem pro integraci této unikátní technologie do našeho vlastního plazmolyzéru,“ doplňuje Thomas Merker, CFO skupiny GasNet.

Skupina GasNet počítá ve své výrobě vodíku s elektřinou z obnovitelných zdrojů. Pyrolýza ani nevyžaduje jako jeden ze vstupů vodu, a šetří tím i tento vzácný zdroj. Technologie pyrolýzy by mohla umožnit skupině GasNet vyrábět čistý vodík za přijatelnou cenu pro zákazníky v energetickém a surovinovém průmyslu. Velké uplatnění by pak takto vyrobený vodík našel v dopravě – zejména té těžké nákladní. Ta totiž představuje odvětví, které se bude jinak velmi těžce a složitě dekarbonizovat.

Vodík vyrobený pyrolýzou je důležitý mimo jiné i pro petrochemický a těžký průmysl, který hledá udržitelný způsob své výroby. Je to rychlá cesta, jak získat velké množství vodíku už nyní. Bez plynu se totiž český průmysl neobejde. Platí to i pro budoucnost, kdy bude muset být plyn – využívaný v teplárenství, průmyslu a ve výrobě elektrické energie – také nízkoemisní. Řešením je právě větší využití vodíku.

„Jsme velice rádi, že jsme uzavřeli toto strategické partnerství se skupinou GasNet. Na český trh tím můžeme přinést unikátní technologii výroby bezemisního vodíku prostřednictvím plazmové pyrolýzy. Věříme, že vzájemné sdílení know-how a společná vize v oblasti dekarbonizace ekonomiky umožní rychlou transformaci od fosilních paliv k čistému vodíku,“ říká Jens Hanke, CEO společnosti Graforce.

Skupina GasNet kromě vlastní výroby dostupného vodíku připravuje projekty vstřikování vodíku do místní sítě nebo vlastní výzkumný polygon. Hlavním cílem je pro distributora ale úprava sítě, která by měla být schopna v budoucnu distribuovat i 100% čistý vodík.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10