Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

GasNet připojil ve Vyškově do své sítě sedmou výrobnu biometanu

03.07.2024

#novinka  #budoucnost 
GasNet připojil do své distribuční sítě sedmou výrobnu biometanu. Nachází se přímo ve Vyškově na jižní Moravě a zpracovávají tady zejména gastroodpad. Podíl obnovitelného biometanu v síti GasNet roste. V červnu dodaly do plynovodů největšího českého distributora všechny výrobny tohoto plynu přes 3600 MWh energie.
EFG BPS Vyškov

V největší bioplynové stanici na jižní Moravě BPS Vyškov zahájila výrobu společnost EFG (Energy Financial Group). Jedná se o druhou výrobnu biometanu této společnosti: v EFG začali s vtláčením biometanu do distribuce jako první v České republice, kdy na plynovody GasNetu napojili svou výrobnu v Rapotíně v roce 2019.

Ve Vyškově zpracovávají zejména biologicky rozložitelný odpad a kromě nízkoemisního plynu vyrábějí ještě elektřinu a teplo.

Přestavbou naší stanice ve Vyškově jsme dokázali navýšit roční kapacitu zpracování biologicky rozložitelného odpadu o více než polovinu na 30 tisíc tun ročně. Kapacita produkce bioplynu díky tomu stoupla z původních 160 až na 650 kubíků za hodinu. Prostřednictvím nově instalované jednotky na výrobu biometanu je stanice navíc schopna z tohoto množství ročně produkovat až třicet gigawatthodin zeleného plynu, který je lokálně vyráběnou, plnohodnotnou náhradou fosilních paliv,“ říká Pavel Bureš, technický ředitel EFG.

Technologie bioplynky umožňuje automatickou separaci odpadu od původních potravinových obalů. Zpracuje široké spektrum organických složek. Mezi ně patří například prošlé potraviny, gastroodpad z restauračních a stravovacích podniků či bioodpad z průmyslových závodů.

Obnovitelný plyn pro 2000 domácností

Vyškovská plynárna vtláčí do vysokotlakého plynovodu GasNetu, který se nachází v těsné blízkosti areálu výrobny. Hodinově to může být až 400 kubíků biometanu. Stejně jako v dalších výrobnách i tady osadil distributor měření kvality plynu a dodal odorizační stanici.

Zatím zdejší provoz teprve nabíhá. Očekává se, že s ostrými dodávkami biometanu začnou v létě. Kapacitně ve Vyškově počítají s tím, že úpravou bioplynu budou schopni dodávat energii, kterou spotřebuje zhruba 2000 domácností za rok nebo projezdí v podobě bioCNG víc než 2200 automobilů s ročním nájezdem přes 44,5 milionu kilometrů.

Do konce roku 2025 plánuje skupina EFG provozovat sedm bioplynových stanic. Pět z nich má sloužit k výrobě biometanu.

Zájem bioplynkářů přestavět svoje stanice na výrobny biometanu a dodávat plyn do distribuce roste. Aktuálně má GasNet podepsáno 20 smluv o připojení a eviduje přes 50 dalších zájemců, kteří mají svoje projekty v různé fázi přípravy.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10