Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Když potrubí vyrazí nad zem

04.06.2024

#novinka 
Máme na starost 65 tisíc kilometrů plynovodů. Naše plynárenská síť je skoro celá ukrytá v zemi. S jednou malou částí se ovšem můžete setkat na vlastní oči. Občas totiž musí plynovodní trubka vést nad zemí. A je to skutečně jen malá část?

 

Podle databáze našeho geografického informačního systému momentálně vedeme plyn přes 5 264 nadzemních přechodů. Najdeme je nejčastěji tam, kde plynovod musí překonávat překážky, hlavně potoky a řeky. Potrubí buď vede na konstrukci mostu, který je využívaný k dopravě, nebo má svou vlastní ocelovou konstrukci, na kterou veřejnost nesmí vstupovat. Největší počet nadzemních přechodů je ale samonosných, to znamená, že překážku překonává pouze samostatné plynové potrubí.

Většina přechodů je natřena. Ale nebývá to klasickou „plynovou“ žlutou barvou. Nejčastěji používáme stříbrnou barvou. Menší počet přechodů je také provedený z izolovaných trubek.

Přechody vyžadují specifickou péči

Nadzemní přechody podrobně třídíme, pasportizujeme a od letošního roku zavádíme pravidelné kontroly podle nové metodiky. Do nynějška jsme u tohoto potrubí primárně kontrolovali těsnost. A pokud naši terénní pracovníci narazili na korozi, zajistili jsme její odstranění a nový nátěr. Při inspekci i údržbě musíme samozřejmě myslet na jiná bezpečnostní opatření, než máme při „klasické“ plynařské práci ve výkopech. Například kontrolovat stav obslužných lávek, případně používat jištění pro práci ve výškách. Lávky a ochranné prvky taky musíme hlídat před zvědavými návštěvníky, kteří nerespektují zákazy, nebo před nenechavci.

Pravidelné komplexní prohlídky přechodů jsou však novinkou. Metodiku kontrol jsme pilovali několik let. Doposud jsme zajišťovali inspekci a údržbu plynovodů umístěných na nadzemních přechodech v souladu s technickými předpisy pro plynovody. Vlastní konstrukce, na kterých jsou plynovody uloženy, jsme neřešili takto systematicky. Podle nové metodiky jsme si přechody rozdělili podle složitosti. Kontroly těch jednodušších budou dělat naši vlastní zaměstnanci, se složitějšími stavbami, kterých máme zhruba 370, nám pomůžou i externí firmy. Start těchto kontrol je v plánu od poloviny letoška.

Ke slovu se dostanou i špičkové technologie

Pro kontrolu těsnosti nepřístupný úseků plynovodů (např. plynovodů vedoucích v oplocených zahradách apod.) využíváme i speciální drony. Ty jsme testovali na vybraných lokalitách v pilotním programu v loňském a předloňském roce. V rámci nově zaváděných kontrol tak bude možné vytipovat nadzemní přechody, které bude nutné zkontrolovat dronem. Půjde o případy, kdy potrubí nebo nosná konstrukce jsou velmi obtížně přístupné. Ale většinu zvládnou zkontrolovat naši plynaři efektivněji vizuální inspekcí.

Vede trend pod zem?

Na některých místech se nadzemní přechody ruší a potrubí se ukládá do země (např. protlakem pod vodními toky). Má to své výhody. Jestliže totiž nadzemní přechod umístíme pod zem, odpadají veškeré náklady na jeho inspekci a údržbu. Jenže nadzemních přechodů je opravdu mnoho a počáteční náklady na jejich přeložení pod zem jsou poměrně vysoké. Proto je jisté, že budeme velké množství nadzemních přechodů provozovat i nadále.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10