Přejít k obsahu | Přejít k menu | Přejít k vyhledávání

Překopnout plynovod se nevyplácí. Zabránit se tomu dá jeho vytyčením

09.07.2024

#novinka  #tisková zpráva 
Největší český distributor plynu GasNet zaznamenal v loňském roce 444 případů vnějšího narušení plynárenských zařízení. Nejčastější příčinou byly neodborně prováděné zemní a výkopové práce. Škody spojené s překopnutým plynovodem se mohou šplhat do milionů korun a ohrožují zdraví lidí. Přitom se dá těmto incidentům snadno předejít – distributor plynu zdarma vyznačí stavbařům trasu plynovodu přímo na staveništi.
Vytyčení plynovodní sítě

Stavební sezóna je v plném proudu a plynaři dál zaznamenávají případy poškození plynovodů při výkopových pracích. V květnu došlo k poškození plynovodu v Havířově. V důsledku špatně provedeného výkopu tady došlo k proražení plynovodního potrubí vrtnou soupravou. Kvůli poškození musel být evakuován nedaleký supermarket i vlakové nádraží, doprava na železniční trati do Ostravy musela být dočasně přerušena.

Podobný případ se odehrál i na jižní Moravě. Bagrista při výkopu poškodil plynovodní přípojku v obci Zbýšov a rázem se celé městečko ocitlo bez plynu. na místo musela být přivolána plynárenská pohotovost.

Ve hře je zdraví lidí. Škody jdou i do milionů

Případ ze Zbýšova je typickým příkladem, jak dochází k narušení plynovodů nebo plynovodních přípojek třetí stranou. Poškození způsobí například lžíce rypadla, nebo i obyčejný krumpáč. Zpravidla k tomu dochází uprostřed zástavby, kde takové havárie pochopitelně ohrožují lidi v okolí. Způsobené škody se pohybují i v řádu milionů korun, které pochopitelně po viníkovi následně vymáháme,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.

Plynaři vymáhají po viníkovi nejen částku za uniklý plyn, ale také úhradu za opravu poškozeného potrubí. Závažné případy se navíc předávají na Energetický regulační úřad, který může rozhodnout ještě o pokutě. Často je také nutné část místní sítě vyřadit z provozu, aby mohli plynaři potrubí bezpečně opravit. V důsledku těchto nehod bylo například jen loni dočasně odstaveno od dodávek plynu 2 335 zákazníků.

Bez souhlasu nesmí stavbaři kopnut do země

Základem bezpečného provedení stavebních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu je souhlas distributora s provedením stavební činnosti. „Stavebník od nás obdrží stanovisko. Na jeho základě si u nás může domluvit vytyčení plynárenských sítí. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačné porušení legislativy. Za vydání stanoviska se nic neplatí. Stejně tak i vytyčení děláme pro stavbaře zdarma,“ vysvětluje Petr Koutný z GasNetu.

Řešení: vytyčení je zadarmo a objednat jde on-line

Vytyčení poskytuje distributor bezplatně. Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje GasNet portál Distribuce plynu online (dpo.gasnet.cz). Tady je možné po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska získat informaci o poloze plynovodů nebo získat souhlas se stavební činností. Všechno vyřeší projektanti i stavebníci pohodlně on-line a bez nutnosti složitého papírování.

Pokud GasNet potvrdí, že práce budou probíhat v blízkosti plynovodu, požádá stavebník ve druhém kroku plynaře o tzv. vytyčení průběhu plynárenských zařízení. Vytyčení spočívá v tom, že přímo na stavbu přijede technik GasNetu a reflexní barvou vyznačí na zemi polohu plynovodů nebo plynovodní přípojky. Je to jasná informace, kde případně kopat s maximální opatrností.

Jakmile stavební práce skončí, je potřeba plynaře znovu přizvat ke kontrole stanovených podmínek pro výkop v blízkosti plynovodního potrubí. Na místě ověří, jestli nedošlo při pracích k poškození plynovodů. Konečné zasypání obnaženého potrubí se řídí přesným technologickým postupem, který musí stavbaři rovněž dodržet.

Při narušení volejte linku 1239!

Pokud už k narušení plynovodní přípojky nebo plynovodu dojde, je nutné okamžitě volat non-stop plynárenskou pohotovost na telefonním čísle 1239, případně přivolat hasiče. Všechna volání plynaři prověřují.

GasNet stavebníkům doporučuje: Nechte si vytyčit plynovody, je to zdarma a může vám to ušetřit statisíce korun. Všechny potřebné informace a postupy najdou stavebníci na www.gasnet.cz/vytyceni.

Cítíte plyn? Volejte kdykoliv.

Pohotovostní linka 1239

Potřebuje poradit?
Hledáte informace?
Kontaktujte zákaznickou linku.

Zákaznická linka 555 90 10 10