Plynovodní přípojka vám umožní využívat všechny výhody zemního plynu a v budoucnu i spolehlivé dodávky nových zelených plynů - biometanu a vodíku.

Plynová, nebo plynovodní přípojka?

Správně je název plynovodní, obdobně jako je voda vedena ve vodovodu a teče z vodovodního kohoutku. Ostatně v energetickém zákoně (č. 458/2000 Sb.) se mluví o plynovodní přípojce. I přesto se často používá spojení „plynová přípojka“.

Nenechte se zmást různými názvy, význam je stejný.

Staráme se o bezpečný provoz a údržbu plynárenských zařízení a 65 tisíc kilometrů plynovodů do více než 2,3 milionů odběrných míst.

Připojíme vás k distribuční síti, pomůžeme se zřízením plynovodní přípojky a na základě smlouvy zajistíme její údržbu v souladu se zákonem.

Zajišťujeme spolehlivé a bezpečné dodávky zemního plynu až k vám domů.

Proč přejít na plyn?

Ekologie

Ekologie

Zemní plyn je ekologické palivo - produkované spaliny neobsahují prakticky žádné tuhé látky (popílek), oxidy síry a obsah ostatních škodlivých látek (například CO, NOx) je výrazně nižší než u ostatních paliv.

Bez práce

Bez práce

Ušetříte místo na skladování tuhých paliv, i čas který strávíte jejich ukládáním. Navíc ušetříte na i platbách - např. elektřina na automatické přikládání stojí cca 2 500 Kč ročně.

Cena

Cena

Díky kondenzačnímu kotli, jehož účinnost přesahuje 100%, budou náklady na vytápění vždy patřit mezi nejnižší.

Stabilní dodávka

Stabilní dodávka

Zemní plyn je dostupný 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Jednoduchost

Jednoduchost

Plynový kotel se snadno reguluje a ovládá.

Nízké náklady

Nízké náklady

Investiční a servisní náklady na provoz plynového kotle jsou nižší než u zařízení na pevná paliva: menší náklady na čistění komínu (tuhá paliva dvakrát do roka, plyn jednou za rok) i menší náklady na čištění spotřebiče (tuhá paliva dvakrát do roka, plyn jednou za rok).

  • Celou výstavbou a realizací vás provedeme, vše vysvětlíme.

  • Přesně víme, co je pro stavbu plynovodní přípojky potřeba. Vše vyřešíme v nejkratším možném čase.

  • Spolupracujeme se skutečnými odborníky. Garantujeme profesionální přístup a odborné znalosti našich specialistů.

Naše pomoc, to je víc než 600 nových plynovodních přípojek ročně a 600 nových, spokojených zákazníků. Více času a pohody pro vás.

Plynovodní přípojka

Plynovodní přípojka

Plynovodní přípojka je část potrubí, která připojuje odběrné plynové zařízení zákazníka (domovní rozvody plynu a spotřebiče) k plynovodu. Ten vede zpravidla v ulici, chodníku nebo zeleném pásu. Pokud chcete odebírat plyn, výstavbě plynovodní přípojky se nevyhnete. Výstavbu hradíte vy. Při splnění níže uvedených podmínek, lze plynovodní přípojku odprodat provozovateli distribuční soustavy.

Plynárenské zařízení

Plynárenské zařízení

Označení pro plynovod a plynovodní přípojku.

Plynová zařízení

Odběrná plynová zařízení

Veškerá zařízení připojená za plynárenská zařízení. Začínají hlavním uzávěrem plynu a končí plynovými spotřebiči. Součástí je hlavní uzávěr plynu, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, regulátory před plynoměry a spotřebiči a spotřebiče plynu. Jsou v majetku fyzické nebo právnické osoby. Výjimku tvoří plynoměr.

Umístění

Umístění přípojky

Plynovodní přípojka začíná v zemi a končí hlavním uzávěrem plynu (HUP). Ve většině případů se HUP umisťuje na hranici pozemku vlastníka připojované nemovitosti nebo na obvodovou zeď plynofikovaného objektu.

Provoz a údržba

Zřízení, provoz a údržba

Plynovodní přípojka se zřizuje a provozuje v souladu s technickými podmínkami připojení a smlouvou o připojení k distribuční soustavě. Náklady na vybudování plynovodní přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Vlastník plynovodní přípojky musí ze zákona zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví, či majetku osob. V technických a obchodních podmínkách připojení se dozvíte, jak přípojku provozovat nebo případně odprodat.

Poradíme vám kdekoliv v ČR kromě jižních Čech a Prahy, které nejsou v distribučním území společnosti GasNet s.r.o.
Mapa ČR

Postup zřízení plynovodní přípojky a její uvedení do provozu

Telefon: 555 90 10 10

E-mail: plynovodnipripojka@gasnet.cz

Máte už projektovou dokumentaci a povolení k přípojce?

Pomůžeme Vám s výběrem vhodného zhotovitele.

Společnost GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 27935311 (dále jen "GasNet Služby"), je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu, přehledu práv a povinností GasNet Služby a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet služby (zde) a na vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech GasNet Služby.

Často se ptáte