Registrace partnerů - ostatní

Mám přístup do aplikace SLC

Adresa

Oblast působnosti

Nabízený sortiment

Plynárenská zařízení
Podzemní zásobníky plynu (PZP)
Měření
Řídící systémy
Human Resources
Management
Facility & Fleet
General comodities
Dokumentace sítí
IT
Telco

Velikost souboru max. 3MB

Společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (dále jen "GasNet"), je Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet i subjektu údajů a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet (https://www.gasnet.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a na vyžádání budou poskytnuty na kontaktních místech GasNet.